Seksuele vorming

Geeft u les aan kinderen of jongeren over relaties en seksualiteit?

Op deze website vindt u achtergrondinformatie en lesmaterialen voor seksuele vorming in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, MBO, Pabolerarenopleidingen en speciaal onderwijs.

Wat is seksuele vorming?

Kinderen en jongeren zijn nieuwsgierig naar relaties en seksualiteit en hebben daar vragen over. U kunt kinderen ondersteunen bij hun seksuele ontwikkeling. Op een manier die bij hun leeftijd past. Lees meer

Meer weten over de kerndoelen? 

Per 1 december 2012 staan seksualiteit en seksuele diversiteit expliciet in de kerndoelen voor het basisonderwijs, speciaal onderwijs en onderbouw voortgezet onderwijs.

De aangepaste kerndoelen luiden als volgt:

Basisonderwijs kerndoel 38:
“De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen en ze leren respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversiteit in de samenleving, waaronder seksuele diversiteit”.

Onderbouw Voortgezet Onderwijs kerndoel 43:
“De leerling leert over overeenkomsten, verschillen en veranderingen in cultuur en levensbeschouwing in Nederland, leert eigen en andermans leefwijze daarmee in verband te brengen, leert de betekenis voor de samenleving te zien van respect voor elkaars opvattingen en leefwijzen, en leer respectvol om te gaan met seksualiteit en diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit”.

Op uw school

Wilt u weten hoe uw school aan de kerndoelen seksualiteit en seksuele diversiteit kan voldoen?
Voor het basisonderwijs is het lespakket Relaties & Seksualiteit het meest geëigende pakket en voor het voortgezet onderwijs Lang Leve de liefde. In beide pakketten is brede aandacht voor seksualiteit, seksuele weerbaarheid en seksuele diversiteit. U kunt ook contact opnemen hierover met uw GGD in de regio.

Hoe zoek ik lesmaterialen?

Kies in het linkermenu voor soort onderwijs of onderwerp.