Wat is de Week van de Lentekriebels?

De Week van de Lentekriebels is een nationale projectweek voor het speciaal- en basisonderwijs. Deelnemende scholen geven een week lang les over weerbaarheid, relaties en seksualiteit. De projectweek helpt om deze thema’s structureel in het schoolplan op te nemen.

Dit jaar vieren we feest, want de Week van de Lentekriebels bestaat 15 jaar. Wat 15 jaar geleden begon met 24 scholen, is uitgegroeid tot een groot succes. De Week van de Lentekriebels wordt echt een begrip in Nederland, al veel scholen doen mee! 

De Week van de Lentekriebels is een goed begin

Een van de doelen van de Week van de Lentekriebels is om scholen kennis te laten maken met het thema. Het is een leuke manier en een goed begin om schoolbreed aandacht te geven aan relationele en seksuele vorming. U ervaart hoe leerlingen op de lessen reageren en merkt hoe zinvol het is om hier les over te geven.  

De Week van de Lentekriebels helpt om structureel aandacht te geven

Scholen die al eerder meededen met de Week van de Lentekriebels gebruiken de projectweek om structureel aandacht aan relationele en seksuele vorming te geven. Vaak vormt de Week van de Lentekriebels namelijk aanleiding om het hele schooljaar thema's als 'Weerbaarheid', 'Lichaam en zelfbeeld' en 'Seks en de media' op de agenda te zetten. Zo helpt de projectweek om uiteindelijk structureel aandacht te geven aan dit thema en om het een plek te geven in uw schoolplan.

Aandacht seksuele vorming op basisschool juist nodig, waarom? 

Kinderen maken vanaf de geboorte een seksuele ontwikkeling door en hebben al veel vragen over het thema. De school sluit met de lessen relationele en seksuele vorming aan op deze ontwikkeling en geeft ze de juiste kennis en vaardigheden. Kinderen raken vertrouwd met het thema en leren dat het een normaal onderwerp is om over te praten en dat zij hierin hun wensen en grenzen mogen aangeven. 

Door deze lessen ontwikkelen kinderen zich tot mensen die respect hebben voor zichzelf en anderen. Ze zijn zich bewust van hun eigen en andermans gevoelens, wensen, opvattingen en mogelijkheden. En maken verantwoorde keuzes maken op het gebied van relaties en seksualiteit. Zo: 

  • durven ze eerder vragen te stellen over seksualiteit.
  • ontwikkelen ze normen en waarden op dit thema.
  • worden ze weerbaarder en spreken elkaar aan op ongewenst gedrag.
  • leren ze respectvol met elkaar om te gaan.

Uiteindelijk heeft structurele aandacht meer effect dan ad hoc activiteiten. Gebruik de Week van de Lentekriebels daarom als startpunt om relationele en seksuele vorming structureel in te bedden. Bekijk de tips om de aandacht voor het thema vast te houden. 

Ook leerlingen met een beperking doorlopen een seksuele ontwikkeling, hebben vragen over seksualiteit en vertonen seksueel gedrag. Bekijk de informatie, tips en video hoe u seksuele vorming geeft aan leerlingen met een beperking.

Thema 2020: Seksuele vorming geven is een feestje! 

Elk jaar hebben we een speciaal thema voor de Week. Dit jaar is dat “Seksuele vorming geven is een feestje!” Een feestje dat we met deze Week al 15 jaar vieren! En met goede relationele en seksuele vorming, waarbij aandacht is voor de leuke en positieve kanten van seks, wordt seks later ook een feestje. Met dit thema willen we laten zien waarom het zo belangrijk is en wat het scholen en leerlingen oplevert om hier aandacht aan te besteden. Vanaf begin februari 2020 vindt u hier meer over de invulling van dit thema.

Stimuleringsaanbod Gezonde School

Tot en met 2 december kunt u zich inschrijven voor de Stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit. Met deze regeling kunt u maximaal 8000 euro vergoed krijgen om (meer) aandacht te besteden aan het thema relaties en seksualiteit op uw school. Zo kunt u dit bedrag gebruiken voor de inzet van erkende lesmaterialen, training en advies, taakuren van een eigen medewerker en/of extra ondersteuning tijdens de Week van de Lentekriebels.

Erkende lesmaterialen Gezonde School: 

In het kort: de invulling van de week 

Scholen geven elke dag in groep 1 t/m 8 minimaal één les over relaties en seksualiteit. Gebruik hiervoor een erkend lespakket, in een doorlopende leerlijn; Kriebels in je buik of Kriebels in je buik speciaal onderwijs

Daarnaast zijn er op deze website andere materialen en activiteiten te vinden. Bijvoorbeeld een theatervoorstelling, een ouderavond, een voorleesmiddag of een tentoonstelling. Met leuke gadgets kunt u de school aankleden.  

Download het draaiboek 'Lentekriebels'

Impressies & voorbeelden

De afgelopen jaren hebben al veel scholen in heel Nederland deelgenomen aan de Week. Bekijk hier een impressie.​

Nieuwe data Week van de Lentekriebels 

Hierbij alvast een overzicht wanneer de Week van de Lentekriebels komende jaren plaatsvindt: 

  • 2021 - 15 t/m 19 maart
  • 2022 - 21 t/m 25 maart

Meld u aan voor de Week van de Lentekriebels!

Vragen? 

Mail dan naar lentekriebels@seksuelevorming.nl.

Scroll
naar beneden