Datum: 12 september 2018 | Tijd: 10:00 | Locatie: Rutgers, Arthur van Schendelstraat 696 te Utrecht. | Doelgroep: Train-the-Teacher voor mbo- en hbo-docenten | Prijs: 180

Lesgeven over huiselijk geweld, kindermishandeling, de meldcode en seksualiteit

Deze training is voor mbo- en hbo-docenten en is dé voorbereiding om de thema’s huiselijk en seksueel geweld, kindermishandeling en het hanteren van de meldcode, te bespreken in de opleiding.

Werkwijze

Leren signaleren en handelen bij (vermoedens van) kindermishandeling, huiselijk en seksueel geweld en het kunnen hanteren van de meldcode begint voor beroepskrachten tijdens hun opleiding. Als docent in het mbo of hbo speelt u hierbij een belangrijke rol. Maar hoe pakt u dat aan? Hoe introduceert en bespreekt u deze thema’s? Van welke materialen kunt u gebruik maken? Hoe gaat u om met studenten die verlegen zijn met het thema of studenten die normatieve uitspraken doen? Hoe gaat u om met het feit dat u zowel docent als signaleerder bent?

Ga ermee aan de slag tijdens deze train-the-teacher voor mbo- en hbo-docenten van zorg-, agogische en welzijnsopleidingen.

Wat levert de training op? 

Na de Train-the-Teacher:

  • heeft u vaardigheden om les te geven over deze onderwerpen vergroot
  • heeft u een onderwijsopzet over de genoemde onderwerpen gemaakt
  • kunt u (nog) beter omgaan met lastige situaties in de klas
  • bent u zich meer bewust van uw eigen opvattingen over deze onderwerpen en de dubbele rol die u heeft (docent en signaleerder)

Datum, locatie en kosten

Datum: 12 september 2108, van 10.00 – 16.30 uur.
Locatie: Rutgers, Arthur van Schendelstraat 696 te Utrecht.
Kosten € 180,- euro.

Aantal deelnemers: minimaal 10 en maximaal 14 deelnemers.

Meer informatie en aanmelden 

Reacties

Scroll
naar beneden