Datum: 29 mei 2017 | Tijd: 10:00 | Locatie: Rutgers, Arthur van Schendelstraat 696 | Prijs: gratis

Train-the-Teacher voor mbo- en hbo-docenten

Lesgeven over huiselijk geweld, kindermishandeling, de meldcode en seksualiteit. Praten over, leren signaleren, handelen bij (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling en het hanteren van de meldcode begint tijdens de opleiding. Als docent speelt u hierbij een belangrijke rol. Hoe pakt u dat aan? Ga ermee aan de slag tijdens de Train-the-Teacher!

Leren signaleren en handelen bij (vermoedens van) kindermishandeling, huiselijk en seksueel geweld en het kunnen hanteren van de meldcode begint voor beroepskrachten tijdens hun opleiding. Als docent in het mbo of hbo speelt u hierbij een belangrijke rol. Maar hoe pakt u dat aan? Hoe introduceert en bespreekt u deze thema’s? Van welke materialen kunt u gebruik maken? Hoe gaat u om met studenten die verlegen zijn met het thema of studenten die normatieve uitspraken doen? Hoe gaat u om met het feit dat u zowel docent als signaleerder bent? Ga ermee aan de slag tijdens de Train-the-Teacher voor mbo- en hbo-docenten van zorg-, agogische en welzijnsopleidingen.

Meld u hier aan voor deze training

Werkwijze

Tijdens deze training gaat u met behulp van verschillende werkvormen en opdrachten vooral interactief aan het werk. Hierbij is veel ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en casuïstiek. De volgende onderwerpen komen in ieder geval aan bod: introductie van het onderwerp in de klas, samenstellen van een lesprogramma, omgaan met lastige situaties en persoonlijke obstakels in het lesgeven over deze thema’s. De training is gericht op het vergroten van vaardigheden en dus praktijkgericht. 

Resultaat

Na de Train-the-Teacher:

  • heeft u uw vaardigheden om les te geven over deze onderwerpen vergroot.
  • heeft u een onderwijsopzet over de genoemde onderwerpen gemaakt.
  • kunt u (nog) beter omgaan met lastige situaties in de klas.
  • bent u zich meer bewust van uw eigen opvattingen over deze onderwerpen en de dubbele rol die u heeft (docent en signaleerder).

Datum en plaats

De Train-the-Teacher duurt één dag, van 10.00 – 16.30 uur, en wordt gegeven bij Rutgers, Arthur van Schendelstraat 696 te Utrecht op 29 mei 2017 (17 mei zit alweer vol).
De Train-the-Teacher wordt verzorgd door trainers van Rutgers en Movisie. Het minimum aantal deelnemers is 8 en het maximum aantal deelnemers is 20.

Kosten en annulering

Deelname aan de Train-the-Teacher is gratis. U kunt zich tot twee weken van tevoren aanmelden. U ontvangt dan een schriftelijke bevestiging. U kunt kosteloos annuleren tot één week voor aanvang van de training. Na deze datum brengen wij 15 euro administratiekosten in rekening.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Mail dan Sanna Maris via s.maris@rutgers.nl 

Reacties

Scroll
naar beneden