| Auteur: Sanna Maris | Functie: Projectleider Kwetsbaar - Weerbaar

Verboden liefde

In juli 2014 werd mijn tweede zoon Ben geboren. Een lief en gezond kind, net als mijn andere zoon Tom. Ik fantaseer vaak over de toekomst van mijn twee kleine mannen. Hoe zien ze er later uit? Wat gaan ze doen? Wat ligt ze aan het hart? En ook: welke relaties krijgen ze?

Niet vanzelfsprekend

Wat ik mijn jongens later in ieder geval gun zijn relaties waarin ze zichzelf zijn en hun seksualiteit kunnen ontdekken, zowel tijdens hun schooltijd als daarbuiten. Waar dit voor de meeste jongens en meiden een vanzelfsprekendheid is, geldt dit voor een bepaalde groep jongeren niet. Sterker nog: sommige jongens en meisjes mogen geen relaties aangaan, omdat ze dat niet ‘zouden kunnen’. 

Er zijn scholen in Nederland waar leerlingen onderling geen verkering mogen hebben en zoenen op het schoolplein is verboden. Ik heb het over sommige scholen voor het (voortgezet) speciaal onderwijs. 

Begrijp me niet verkeerd: ik snap heel goed waar de angst vandaan komt. 18% van de jonge kinderen in Nederland met een beperking of ontwikkelingsstoornis heeft (ooit) te maken (gehad) met seksueel geweld. Dat is bijna het dubbele van jonge Nederlandse kinderen in het reguliere onderwijs. En voor jongeren ligt dit percentage nog hoger. 

Moeilijk evenwicht

Op deze scholen is een gezonde beschermingsdrang omgeslagen in een angstcultuur, met als resultaat een verbod op liefde. Niet omdat ze het hun leerlingen niet gunnen, maar omdat ze niet goed weten hoe beschermen en laten ervaren samen kunnen gaan. Een moeilijk te vinden evenwicht en een uitdaging waar veel scholen mee worstelen. Terwijl ook deze jongeren recht hebben op het ervaren van liefde en intimiteit.

Ik ben ervan overtuigd dat het wél kan. En met mij ook veel professionals uit het werkveld van het (voorgezet) speciaal onderwijs. 

Uit onderzoek en de praktijk weten we dat seksuele vorming en het ontdekken van wensen én grenzen belangrijke bouwstenen zijn bij de ontwikkeling van weerbaarheid en een gezonde seksualiteit. Dat geldt voor alle kinderen, óók voor kinderen met een beperking. Dit is een belangrijk uitgangspunt voor het project ‘Van kwetsbaar naar weerbaar’. Daarbinnen ontwikkelden Rutgers en de CED-groep met ervaren professionals een doorlopende leerlijn seksuele vorming voor het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Tips & tools

Aan de hand van thema’s als lichamelijke ontwikkeling, seksueel gedrag, seksuele weerbaarheid en veilig vrijen, zijn de kerndoelen binnen de leerlijn vertaald naar doelen voor leerlingen in het speciaal onderwijs. Om de leerstof geschikt te maken voor de eigen specifieke doelgroep, geven we tips en wijzen we op geschikte materialen. Dit alles is te vinden elders op deze website. Op deze plek vindt u ook tools voor het ontwikkelen van een schoolbreed gedragen visie en delen docenten hun ervaringen.

Het enthousiasme uit het werkveld voor dit project is groot. Ik heb dus goede hoop dat binnenkort ook deze leerlingen hun eerste kus mogen beleven.

Sanna Maris
Sanna Maris Projectleider Kwetsbaar - Weerbaar

Reacties

Scroll
naar beneden