Curriculum.nu presenteert de voorstellen voor nieuwe curricula PO en VO

Wat moeten onze leerlingen kennen en kunnen? Dat was de centrale vraag waarover 150 leraren en schoolleiders zich het afgelopen jaar hebben gebogen, in opdracht van de Minister van OCW. Ze werkten in negen leergebieden: Nederlands, Engels, Rekenen en Wiskunde, Bewegen en Sport, Kunst en Cultuur, Digitale geletterdheid, Mens & Natuur, Mens & Maatschappij, en Burgerschap. Rutgers, Soa Aids Nederland en COC Nederland hebben aandacht gevraagd voor seksualiteit, relaties en seksuele diversiteit in de plannen.

Curriculum.nu schrijft:

De curriculumherziening biedt kansen om het onderwijsaanbod voor leerlingen meer samenhangend en aansprekend te maken. Naast een stevige kennisbasis bevatten de voorstellen elementen die het onderwijs meer betekenisvol maken voor leerlingen en die het curriculum meer laten aansluiten op toekomstige ontwikkelingen. Zo zijn digitale geletterdheid en burgerschap toegevoegd. De inhouden van negen leergebieden zijn uitgewerkt in een doorlopende leerlijn en geven zo zicht op en inspiratie voor de opbouw van kennis en vaardigheden van primair naar voortgezet onderwijs

 

Is er aandacht voor seksualiteit, relaties en seksuele diversiteit in het curriculum? 

Rutgers heeft samen met COC Nederland en Soa Aids Nederland input geleverd om aandacht voor seksualiteit, relaties en seksuele diversiteit te borgen in de nieuwe plannen, van de leergebieden Burgerschap, Mens & Natuur, Mens & Maatschappij en Digitale geletterdheid.

Vervolgens hebben we in inspraakrondes steeds feedback gegeven op voorstellen. 

Hoe gaat het verder? 

De voorstellen worden op donderdag 10 oktober 2019 overhandigd aan de minister voor basis- en voortgezet onderwijs, Arie Slob. Na een politieke bespreking volgt besluitvorming over de vervolgfase. In deze vervolgfase worden de opbrengsten van Curriculum.nu gebruikt om de huidige kerndoelen en eindtermen te actualiseren.

We zijn heel benieuwd hoe onze input nu terug te vinden is in de uiteindelijke voorstellen!

Meer weten? 

Ga naar Curriculum.nu; hier vindt u vanaf 10 oktober de definitieve voorstellen. 

Reacties

Scroll
naar beneden