... En de volgende scholen zijn genomineerd voor de Lentekriebels Award

Dit jaar wordt voor de tweede keer op rij de Lentekriebels Award uitgereikt. Ook GGD’en konden scholen nomineren. In dit bericht maken we graag de genomineerde scholen bekend! Vrijdag 22 maart hoort u wie de Award heeft gewonnen.

De inzendingen zijn beoordeeld door een jury die bestaat uit professionals werkzaam in het onderwijs en op het gebied van seksuele gezondheid en seksuele vorming. Zij hebben naast de harde criteria op vijf aspecten gelet: lessen, beleid, signalering, omgeving en enthousiasme. 

Leuk en goed om te lezen dat scholen hier op hun eigen manier met leerlingen, leerkrachten en ouders mee aan de slag gaan! 

Sarah Abbou, Beleidsadviseur PO-Raad

De drie genomineerde basisscholen zijn…

De juri heeft de volgende scholen genomineerd: 

  • IKC De Geluksvogel in Maastricht (GGD Zuid-Limburg): Op deze school wordt structureel in elke klas les gegeven over relaties en seksualiteit. Leerlingen leren hierdoor al op jonge leeftijd te praten over dit onderwerp. 
  • Basisschool De Blinkerd uit Oss (GGD Hart voor Brabant): Een enthousiaste school die de Week van de Lentekriebels mooi inricht. Het is te zien dat de school goed nadenkt over het thema en dat zij het goed aanpakken.
  • Prisma (V)SO Alphen aan de Rijn (GGD Hollands Midden): De jury vindt het sterk dat dit thema wekelijks als vak wordt aangeboden op zowel het SO als het VSO. Zo is er een mooie doorlopende leerlijn die structureel verankerd is in het lesplan.

Wat hield de Lentekriebels Award ook alweer in?

Om in aanmerking te komen voor de Award moest de school in ieder geval aan drie voorwaarden voldoen:

  • De school moet gebruik maken van het lespakket Kriebels in je buik.
  • De school moet elk jaar structureel les geven over relaties en seksualiteit.
  • En als laatste moet op de school in elke groep les worden gegeven over relaties en seksualiteit.

De jury bestond uit Sarah Abbou (Beleidsadviseur, PO-Raad) en Elsbeth Reitzema (Consultant, Rutgers).

Wat goed om te zien dat er zoveel scholen zijn die structureel aandacht besteden aan relationele en seksuele vorming in groep 1 t/m 8 en dat met heel veel enthousiasme vorm geven.

Elsbeth Reitzema, Consultant Rutgers 

Meer informatie

Reacties

Scroll
naar beneden