Inschrijving tweede ronde Stimuleringsregeling Relaties & Seksualiteit

Van maandag 9 maart tot en met maandag 20 april 2020 kunnen scholen zich inschrijven voor de tweede ronde van de Stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit.

Voor het schooljaar 2020-2021 is er vanuit de Stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit ruimte voor 250 scholen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en mbo. De ondersteuning bestaat uit een financiële bijdrage van maximaal €5.000,- een scholingsaanbod en begeleiding door een Gezonde School adviseur vanuit de GGD. Met het geldbedrag kan een erkende lesmethode worden aangeschaft, activiteiten of gastlessen ingekocht worden en taakuren van een Gezonde School-coördinator op school worden bekostigd. Scholen die van de stimuleringsregeling gebruik maken, werken volgens de Gezonde School-aanpak voor het thema Relaties & Seksualiteit.

Gezonde School Aanpak

Werken vanuit de Gezonde School kan op verschillende gezondheidsthema’s: Voeding, Bewegen en sport, Welbevinden, Roken-, alcohol- en drugspreventie, Fysieke veiligheid, Milieu en natuur, en Relaties en Seksualiteit. Het huidige kabinet zet stevig in op het voorkomen van onbedoelde zwangerschappen. Eén van de maatregelen is het stimuleren en ondersteunen van scholen bij het geven van seksuele vorming. Als er niet alleen thuis, maar ook op school aandacht is voor gezonde relaties, weerbaarheid, diversiteit, veilig vrijen en zwangerschap draagt dit bij aan een gezonde seksuele ontwikkeling en gezonde keuzes van jongeren. Daarom is de Stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit van de Gezonde School in het leven geroepen.

Aanmelden

Via een account op www.mijngezondeschool.nl kan uw school belangstelling kenbaar maken. Als meer dan 250 scholen zich aanmelden, krijgen scholen met kwetsbare groepen leerlingen voorrang: scholen in aandachtswijken, scholen voor speciaal onderwijs of praktijkonderwijs, vmbo basis- en kaderberoepsgericht en mbo-entree en niveau 2 opleidingen. In mei wordt bekend of uw school daadwerkelijk gebruik kan maken van de regeling. In het najaar volgt de derde ronde. 

Vast beginnen of oefenen met lessen over relaties en seksualiteit in het basis- of speciaal onderwijs? Doe mee met de Week van de Lentekriebels van 16 tot en met 20 maart! 

Meer over de Stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit

Reacties

Scroll
naar beneden