MBO College Entree van mboRijnland wint Lang leve de Liefde Award

Amsterdam, 14 februari 2018 – MBO College Entree van mboRijnland, sleept in de Week van de Liefde (12-16 februari) de Lang Leve de Liefde Award in de wacht. Met deze Award zetten Soa Aids Nederland en Rutgers de voortgezet onderwijs- en mbo-scholen in het zonnetje die uitblinken in aandacht voor relaties, seksualiteit, seksuele diversiteit en seksuele weerbaarheid.

De wijze waarop het thema seksualiteit en seksuele diversiteit op de school al jaren hoog in het vaandel staat wordt geprezen. ‘Het is indrukwekkend dat alle docenten worden getraind en gecoacht in het lesgeven over dit thema’, licht de jury toe in haar rapport. Op Valentijnsdag is de prijs op de vestiging in Gouda uitgereikt. 

De verkiezing draagt bij aan een verbetering van de kwaliteit van relationele en seksuele vorming op scholen en aan de Gezonde School aanpak. De Lang Leve de Liefde Award wordt in totaal aan drie winnende scholen uitgereikt:

 • 14 februari 2018 MBO College Entree van mboRijnland: locatie Gouda
 • 20 februari 2018 Pro College in Nijmegen
 • 21 februari 2018 Bernard Lievegoed School in Maastricht 

Het is lastig om sommige dingen te bespreken zoals seks. Het is mooi dat MBO College Entree van mboRijnland hier aandacht aan besteed.

 
Leerling

De jury over de winnaars

Categorie MBO: MBO College Entree van mboRijnland (met 750 studenten op zes vestigingen) biedt opleidingen van één jaar aan studenten die geen V(MBO)-diploma hebben gehaald. En bereidt hen voor op de arbeidsmarkt of doorstroom naar een mbo-2 opleiding. Al jaren heeft de school het thema seksualiteit en seksuele diversiteit hoog in het vaandel staan. Het thema is bovendien verankerd in het beleid.

‘Naast docenten krijgen andere medewerkers zoals schoolmaatschappelijk werkers de gelegenheid om hun deskundigheid op dit gebied te versterken. In de sollicitatieprocedure van alle medewerkers wordt deze verwachting nadrukkelijk benoemd. Doordat docenten en andere medewerkers vertrouwd zijn met het thema relaties en seksualiteit is er veiligheid in de klassen en in de teams. Dit zorgt er ook voor dat er in de 1 op 1 begeleiding van studenten aandacht is voor seksualiteit’, benoemt de jury onder meer in haar rapport.

Voortgezet Onderwijs (VO) categorie Praktijkonderwijs: Pro College Nijmegen is een van de 4 praktijkscholen van Stichting Pro College met 220 leerlingen van allerlei nationaliteiten. Alle leerjaren organiseert de school een themaweek ‘De Liefde’ waarin gebruik wordt gemaakt van het Lang Leve de Liefde lespakket. Ook in andere lessen is er aandacht voor het thema. ‘We zijn enthousiast over de nauwe samenwerking van het Pro College met de GGD, die trainingen voor docenten verzorgt, adviseert en de school informeert over het Gezonde School-beleid’ licht de jury toe in haar rapport.  

Voortgezet Onderwijs (VO) categorie VMBO/HAVO/VWO: De Bernard Lievegoed School in Maastricht is een vrije school met ongeveer 840 leerlingen. Het thema ‘Relaties en Seksualiteit’ wordt structureel onder de aandacht gebracht. Dit gebeurt oa door jaarlijks Lang Leve de Liefde lessen te organiseren. Daarnaast heeft de school een zeer actieve GSA-groep (Gender & Sexuality Alliance) van zo’n 20 leerlingen die zich samen met de leerlingenraad ervoor inzet dat iedereen, dus ook LHBT-leerlingen zichzelf kunnen zijn op school. Zo wordt er een Paarse Vrijdag georganiseerd en is de groep bezig om gender neutrale toiletten te realiseren. ‘Onze complimenten voor de GSA-groep. Op deze school krijgt het respectvol (leren) omgaan met verschillen in seksuele voorkeur of identiteit echt de aandacht’, aldus de jury.

Jury

De inzendingen zijn beoordeeld door een jury bestaande uit professionals, werkzaam in preventie, onderzoek en onderwijs op het gebied van seksuele gezondheid, seksuele diversiteit en de gezonde school:

 • Jos Poelman, Ambassadeur Lang Leve de Liefde, voorzitter jury. 
 • Natascha Ponsioen, projectleider Gezonde School bij de mbo-raad.
 • Hanneke Felten, projectleider effectiviteit en diversiteit bij Movisie.
 • Eduard Boer, docent lerarenopleiding Gezondheidszorg & Welzijn, Windesheim/Zwolle.
 • Ineke Mouthaan, senior consultant nationale programma’s bij Rutgers.
 • Manouk Vermeulen, consultant nationale programma’s bij Rutgers.
 • Suzanne Meijer, programmaleider Programma Jongeren bij Soa Aids Nederland.
 • Lisette Schutte, beleidsmedewerker Programma Jongeren bij Soa Aids Nederland.

Over Lang Leve de Liefde 

De Lang Leve de Liefde Award is een initiatief van Soa Aids Nederland en Rutgers. Lang Leve de Liefde is het meest gebruikte, wetenschappelijk onderbouwde en effectief bewezen lespakket in Nederland over relaties en seksualiteit..

Ik weet hoe lastig het is om seksualiteit bespreekbaar te maken, ook voor docenten. Ik ben zeer trots op de docenten van MBO College Entree van mboRijnland.

 
Lid Raad van Bestuur 

Meer weten?

-------

Noot voor de redactie

Voor meer informatie, interviewaanvragen of het bijwonen van de prijsuitreiking kunt u contact opnemen met Karolien Maris: kmaris@soaaids.nl / 06 15 828 101. 

Reacties

Scroll
naar beneden