Nieuw: Factsheet seksuele en relationele vorming in het onderwijs

Deze factsheet "Seksuele en relationele vorming in het onderwijs" bevat een inventarisatie van ervaringen, behoeften en aanbod binnen het onderwijs.

Het ministerie van VWS heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gevraagd om te inventariseren wat de ervaringen en behoeften van scholen zijn op het gebied van seksuele en relationele vorming en hoe het landelijk aanbod daarop aansluit. Ook wil het ministerie weten waar groepen met een verhoogd risico op onbedoelde (tiener)zwangerschappen zich bevinden. 

Op basis van focusgroepen en interviews op scholen waarbij zowel met leerlingen als docenten is gesproken, aangevuld met informatie uit eerdere inventarisaties heeft het RIVM geïnventariseerd wat de ervaringen en behoeften van scholen zijn op het gebied van seksuele en relationele vorming. 

Download de factsheet Seksuele en relationele vorming in het onderwijs.

Reacties

Scroll
naar beneden