man leest krant

Ondersteuningsaanbod Gezonde School ronde 2019 van start!

Heeft u aandacht voor relationele en seksuele vorming en wilt uw school Gezonde School worden of blijven? Vraag dan het Ondersteuningsaanbod Gezonde School aan. Van 4 maart tot en met 18 april 2019 kunnen scholen zich hiervoor inschrijven. U kunt dit bedrag ook gebruiken voor de lesprogramma's Kriebels in je buik en Lang Leve de Liefde.

Ondersteuningsaanbod ook voor seksuele vorming

Het Ondersteuningsaanbod Gezonde School helpt uw school om Gezonde School te worden. De ondersteuning bestaat uit een bedrag van € 3.000,-. Met dit geldbedrag kan uw school de taakuren vergoeden van de Gezonde School-coördinator: een eigen medewerker van de school die kartrekker is van de Gezonde School-plannen.

Daarnaast kunt u het bedrag gebruiken voor de inzet van Gezonde School-activiteiten, zoals Kriebels in je buikKriebels in je buik VSO en Lang Leve de Liefde. en het aanvragen van een themacertificaat van het vignet Gezonde School. Naast het bedrag van € 3000,- krijgt uw school maximaal 10 uur advies en ondersteuning van een Gezonde School-adviseur van de GGD.

Toekenning en verantwoording Ondersteuningsaanbod 2019

Alle scholen (locaties) in het primair-, voortgezet- en het middelbaar beroepsonderwijs kunnen het Ondersteuningsaanbod aanvragen. Voor het schooljaar 2019-2020 krijgen maximaal 550 schoollocaties ondersteuning toegekend. Bij een overschrijdend aantal aanmeldingen wordt voor de toekenning een aantal criteria gehanteerd. 

De toekenning van het Ondersteuningsaanbod vindt plaats in mei 2019, zodat uw school tijdig een Gezonde School-coördinator kan aanwijzen en één of meer Gezonde School-thema’s kan opnemen in het schoolwerkplan en jaarplan 2019-2020.

Ondersteuningsaanbod aanvragen?

  • Op de pagina Gezondeschool.nl/ondersteuningsaanbod vindt u meer informatie over de voorwaarden, de toekenningscriteria en kunt u een aanvraag doen voor het Ondersteuningsaanbod.
  • Wilt u ook de nieuwsbriefspecial over het Ondersteuningsaanbod ontvangen en heeft u zich nog niet aangemeld voor de Gezonde School nieuwsbrief? Schrijf u dan nu in.
  • Heeft u na het lezen van de informatie over het Ondersteuningsaanbod nog vragen? Mail dan naar info@gezondeschool.nl.

Ps. Doet u al mee met de Week van de Lentekriebels? 

Reacties

Scroll
naar beneden