Paarse Vrijdag: De hokjesgeest voorbij

Het is vandaag Paarse Vrijdag, een dag waarop scholieren en studenten door het dragen van de kleur paars op school hun solidariteit kunnen tonen met hun homoseksuele, biseksuele, lesbische en transgender (LHBT) leeftijdgenoten. In Nederland wordt de dag sinds 2010 ieder jaar op de tweede vrijdag van december gehouden. Dit jaar is het thema: ‘Welkom in onze tijd. Laat zien dat je niet in hokjes denkt’.

Onze opa’s en oma’s konden vroeger precies zien wie een jongen of een meisje was. Jongens werden alleen verliefd op meisjes. En alleen meisjes droegen make-up. Dat een dag als Paarse Vrijdag nodig is, wordt bevestigd door het onderzoek Seks onder je 25e 2017, waarvan het complete rapport binnenkort verschijnt.

Voor Paarse Vrijdag lichten we er alvast een paar resultaten uit over seksuele voorkeur en genderidentiteit, die duidelijk maken dat er nog veel verbetering nodig is.

Schelden, pesten, schoppen en slaan

Ten opzichte van het vorige onderzoek Seks onder je 25e, uit 2012, zeggen minder jongeren dat ze het afkeuren als bijvoorbeeld twee mannen met elkaar zoenen op straat. 

Toch krijgen met name homoseksuele en biseksuele jongens nog vaak te maken met discriminatie of geweld. Zo’n 40% van hen werd het afgelopen jaar soms of tot regelmatig uitgescholden vanwege hun seksuele voorkeur. Echt gepest werd 25% van de homoseksuele en biseksuele jongens. Zo’n 15% is bedreigd en ongeveer 10% is geschopt of geslagen. Ernstige cijfers. Lesbische en biseksuele meisjes krijgen hier ook mee te maken, zij het in mindere mate. Achttien procent heeft meegemaakt dat ze werd uitgescholden, 4% is bedreigd en minder dan 2% is geschopt of geslagen (zie Tabel I).

Tabel I Ervaring met discriminatie of geweld in het afgelopen jaar (% LHB jongeren)

 

Jongens (n=377)

Meisjes (n=464)

 

Nooit

Soms

Minstens regelmatig

Nooit

Soms

Minstens regelmatig

Uitgescholden

59

28p

13p

83p

15

3

Buitengesloten

73

18

9

87

11

2

Gepest

74

13p

12p

89p

9

2

Er werden vervelende dingen geroepen

56

33p

12p

80p

17

3

Bedreigd

84

11p

5

97p

1

3

Geschopt of geslagen

89

7p

5p

98p

1

<1

p= hoger dan andere seks, minstens klein verschil. Bron: Seks onder je 25e/Leefstijlmonitor, Rutgers/Soa Aids Nederland i.s.m. RIVM, 2017

Meisje en/of jongen?

In Seks onder je 25e 2017 is een behoorlijke variatie te zien in hoe jongeren hun genderidentiteit noemen. In ieder geval voelt bijna 2 à 3 op de honderd jongeren tussen de 12 en 25 jaar zich niet geheel jongen of meisje. Dat betekent dat veel scholen te maken hebben met jongeren voor wie dit geldt.

Tabel II Genderidentiteit (geslacht volgens het eigen gevoel) (%)

 

Jongens
(n=8040)

Meisjes
(n=12445)

Gelijk aan geboortegeslacht

98,3

97,1

Andere geslacht

0,4

0,9

Zowel jongen als meisje

0,5

1,1

Geen jongen en ook geen meisje

0,2

0,2

Dat weet ik (nog) niet

0,3

0,3

Anders

0,3

0,3

Bron: Seks onder je 25e/Leefstijlmonitor, Rutgers/Soa Aids Nederland i.s.m. RIVM, 2017

Dit gaat niet over mij

We vroegen in Seks onder je 25e ook naar de seksuele voorlichting op school. 81% van de homo- en biseksuele jongens en 74% van de lesbische en biseksuele meisjes geeft aan geen of weinig informatie over homoseksualiteit te hebben gekregen in de voorlichting op school. Bij heterojongens en meisjes is dit 60%. Bovendien beoordelen LHB-jongeren de seksuele voorlichting die ze hebben gekregen minder positief dan heterojongeren. Homo- en biseksuele jongens geven gemiddeld een 5,2, lesbische en biseksuele meisjes een 5,1. Binnen de groep heterojongen geven jongens gemiddeld een 5,9 en meisjes een 5,7.

Onbekend maakt onbemind

Het is belangrijk verder onderzoek te doen naar de redenen van deze lage waardering van de voorlichting op school; wat wordt gemist, waarom hebben LHB jongeren het gevoel dat de voorlichting niet over hen gaat? Samen met partnerorganisaties maakt Rutgers zich hard voor goede voorlichting over seksuele en genderdiversiteit op scholen. Niet alleen is dit van belang voor LHBT-jongeren; het draagt ook bij aan respect, begrip en acceptatie. Op naar een nieuwe tijd, zonder hokjesdenken.  

Meer weten? 

  • Het volledige rapport Seks onder je 25e 2017 verschijnt binnenkort.
  • In 2013 deed Rutgers (WPF) al onderzoek naar de behoeften van LHBT-jongeren aan informatie en hulpverlening: ‘Gaat het ook over mij?
  • Meer over Paarse Vrijdag. 

Reacties

Scroll
naar beneden