Uitreiking Lentekriebels Award bij Prisma

Ook dit jaar zetten we graag een school in het zonnetje die structureel aandacht heeft voor relaties en seksualiteit in de klas. Dit doen we met de Lentekriebels Award. Deze Award reiken we nu voor de tweede keer uit als afsluiting van de Week van de Lentekriebels. Prisma (V)SO heeft gewonnen! Waarom?

Foto's zijn van Fotograaf Yvonne Brandwijk. 

De inzendingen zijn beoordeeld door juryleden: Sarah Abbou, beleidsadviseur van de PO-Raad en Elsbeth Reitzema, consultant bij Rutgers. Zij hebben daarbij gelet op vijf aspecten: structurele lessenaanbod, beleid, signalering, omgeving en enthousiasme. 

Prisma (V)SO gewonnen!

Drie scholen waren genomineerd voor de Award: IKC De Geluksvogel uit Maastricht, Basisschool De Blinkerd uit Oss en Prisma (V)SO uit Alphen aan de Rijn. De jury heeft uiteindelijk Prisma (V)SO gekozen als winnaar! Op vrijdag 22 maart ontvangen zij de Lentekriebels Award.

Waarom hebben zij gewonnen volgens de jury?

Prisma (V)SO heeft gewonnen omdat dit thema structureel door het jaar heen wordt aangeboden. De school geeft seksuele vorming waarbij de persoonlijke groei en seksuele ontwikkeling vanuit een breder perspectief centraal staan, met nadruk op een positieve seksualiteitsbeleving en het zelfstandig keuzes leren maken. Daarnaast hebben ze een goed beleid en zijn zij getraind in signalering en zetten zij zich met heel veel enthousiasme in voor dit thema. Zij verdienen het daarom zeker deze pluim!

Wat voor activiteiten organiseren zij rond dit thema?

Prisma biedt het thema relaties en seksualiteit standaard aan door middel van een doorlopende leerlijn en maken daarbij gebruik van de Gezonde School-aanpak. Prisma heeft ook het vignet Gezonde School, themacerticifaat Relaties en seksualiteit. Met deze aanpak besteden ze aandacht aan educatie, signalering, omgeving en beleid.  Zij hebben verschillende (les)materialen zoals Kriebels in je buik, Dr Corrie, Lang Leve de Liefde en het Vlaggensysteem. Sinds het schooljaar 2016-2017 wordt per fase gewerkt met hoofdthema’s. Daarmee houden ze rekening met de verschillende ontwikkelingsfasen en leefwerelden van leerlingen. Ook personeelsleden volgen cursussen zodat zij voldoende toegerust zijn om met dit thema te werken.

Omdat wij het als standaard vak/leerlijnpakket hebben is het "normaal" dat het vak wordt aangeboden. Wij merken hoeveel herhaling onzeleerlingen nodig hebben op dit gebied en hoeveel het hen geeft

“Wij zijn op de goede weg om onze leerlingen te informeren en te begeleiden”

Marco Admiraal, leerkracht op het Prisma vindt het erg gaaf dat zij hebben gewonnen. Maar nog belangrijker vindt hij het dat ze op de goede weg zijn om leerlingen hierin te begeleiden. Hoewel zij dit thema standaard aanbieden, vindt Marco het goed dat de Week van de Lentekriebels er is: “Zo laat je zien dat het actueel is”. Wat zij belangrijk vinden dat leerlingen meekrijgen? “Dat zij respect voor elkaar tonen en weten wat hun eigen grenzen zijn maar ook die van de ander. Dat ze zien dat daar verschillen in zitten maar dat dit niet goed of fout is.”

Samenwerking

Voor deze structurele aanpak van seksuele vorming werkte SO Prisma samen met Rutgers en GGD Hollands Midden. GGD Hollands Midden heeft seksuele vorming onderdeel gemaakt van sociaal veiligheidsbeleid en ondersteunt schoolbesturen uit de regio met het ontwikkelen hiervan. Binnen de aanpak worden naast seksuele vorming, ook sociale ontwikkeling, de meldcode en grensoverschrijdend gedrag meegenomen.

Prisma SO maakt onderdeel uit van SCOPE Scholengroep, waardoor deze aanpak niet alleen binnen de school wordt geïmplementeerd maar ook bij omliggende scholen uit de gemeente.

In twee jaar tijd zijn alle scholen van de SCOPE scholengroep begeleidt, professionals getraind en ouders voorgelicht over sociale veiligheid en in het bijzonder seksuele ontwikkeling en – opvoeding. De SCOPE scholengroep maakt hiermee onderdeel uit van een groeiend aantal schoolbesturen, waar 150 basisscholen onder vallen. Hiermee werken de professionals en ouders van SO Prisma, samen met alle andere begeleide basisscholen uit de regio Hollands Midden, aan een omgeving waar kinderen veilig (seksueel) kunnen ontwikkelen en opgroeien. 

Wat hield de Lentekriebels Award ook alweer in?

Om in aanmerking te komen voor de Award moest de school in ieder geval aan drie voorwaarden voldoen:

  • De school moet gebruik maken van het lespakket Kriebels in je buik.
  • De school moet elk jaar structureel les geven over relaties en seksualiteit.
  • En als laatste moet op de school in elke groep les worden gegeven over relaties en seksualiteit.te komen voor de Award moest de school in ieder geval aan drie voorwaarden voldoen:

Meer informatie

Reacties

Scroll
naar beneden