3FM Tussenuur start actie #Kutvoorlichting

3FM Tussenuur start vandaag een actieweek #Kutvoorlichting. Zij vragen op middelbare scholen meer aandacht voor seksuele diversiteit, weerbaarheid, consent en seksueel plezier. Mooie actie! Ook wij vinden dat scholieren uitgebreide seksuele voorlichting verdienen!

Jongeren waarderen de seksuele voorlichting die ze vanuit school meekrijgen slechts met een 5,8. LHBT jongeren scoren deze zelfs nog lager met een 5,2. Dit blijkt uit het onderzoek Seks onder je 25e (2017). Scholen zoomen in op voortplanting, het voorkomen van zwangerschap en soa en hiv. Belangrijke onderwerpen als seksuele diversiteit en seksueel geweld blijven onderbelicht volgens jongeren zelf.

De onderwerpen voortplanting, het voorkomen van soa, hiv en zwangerschap zijn natuurlijk belangrijk, maar daarnaast is het nodig om juist ook aandacht te geven aan relationele aspecten zoals diversiteit, wensen en grenzen. 

Wij vinden dat seksuele voorlichting echt wel veel leuker en positiever kan. Nu heb jij vast alleen les gehad over voortplanting, anticonceptie en over de gevaren van seks.

Eva Koreman en Linda de Munck 

Daarom! Hoogtijd voor meer aandacht op school!

Wat is er nodig? 

Het voortgezet onderwijs speelt een belangrijk rol bij het ondersteunen van jongeren bij een positieve seksuele ontwikkeling. Bij veel leerlingen ontbreekt het aan de juiste kennis en vaardigheden om seksueel gezonde keuzes te maken. Met ingang van het schooljaar 2012-2013 zijn de thema’s seksualiteit en seksuele diversiteit expliciet opgenomen in de kerndoelen voor het voortgezet onderwijs. Dit betekent dat de school verplicht is om hieraan aandacht te besteden. 

Seksuele vorming is het meest effectief als een school dit planmatig en in meerdere lesjaren aanbiedt. Maak gebruik van een doorlopende leerlijn en gebruik effectieve en goed onderbouwde interventies waarbij alle relevante thema’s aan bod komen. Daarvoor is het belangrijk dat seksuele vorming een plek heeft in het beleid van de school: 

  1. Zorg voor een duidelijke visie en een breed gedragen beleid. Het gaat erom dat u structureel en effectief aandacht besteed aan relaties, seksualiteit, seksuele diversiteit en wenzen en grenzen. Bekijk hoe u visie en beleid vormgeeft.
  2. Organiseer hierbij activiteiten rond de vier pijlers van Gezonde School: Gezondheidseducatie, Fysieke en sociale omgeving, Signaleren en Beleid. Kijk op Gezondeschool.nl.

Welke (les)materialen kunt u gebruiken? 

  1. Lang Leve de Liefde: Een lesmethode over liefde, relaties, veilig vrijen en seksualiteit voor het voortgezet onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en het MBO. Met deze methode ondersteunt u leerlingen in een prettige, veilige en gewenste seksuele ontwikkeling. 
  2. De toolkit L.O.V.E. Online: De Toolkit is onderdeel van Lang Leve de Liefde en ondersteunt scholen in het geven van lessen, het vormen van beleid rondom sexting en online veiligheid, het handelen bij incidenten en het informeren van ouders.
  3. Lesbrief seksuele diversiteit: Met de Lesbrief Seksuele Diversiteit kunt u aandacht besteden aan seksuele diversiteit en homoacceptatie bevorderen. De Lesbrief is een verdiepingsles bij het lespakket Lang Leve de Liefde Onderbouw (voor vmbo, havo en vwo).
  4. De Lovebuzz: Dit is een interactieve en innovatieve game voor brugklassers. Een veilige manier om in de brugklas diverse onderwerpen te bespreken, zoals sociale normen (gender en LHBT). 

En doe mee met...

De Week van de Liefde! Deze vindt plaats van maandag 11 tot en met 15 februari 2019. Meer informatie volgt na de zomervakantie! 

Hoe geven andere scholen les? 

In 2018 zijn er tijdens de Week van de Liefde filmpjes gemaakt van scholen die de Lang Leve de Liefde Award hebben gewonnen. Hoe geven zij les over relationele en seksuele vorming? 

PRO College Nijmegen 

MBO College Entree van mboRijnland

Bernard Lievegoed School

Meer weten

Reacties

Scroll
naar beneden