Meer aandacht voor relaties, seksualiteit en seksuele diversiteit

Goed nieuws! In april 2018 zijn er door Kirsten van den Hul (PvdA) en Jasper van Dijk (SP) verschillende moties ingediend om seksuele vorming, weerbaarheid en diversiteit, inclusief LHBTi-acceptatie te bevorderen in het onderwijs. Een aantal van deze moties zijn aangenomen. Het bevorderen van LHBTi-acceptatie wordt nu ook verplicht in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

Aandacht voor seksuele diversiteit in het onderwijs

Het is positief dat er in verschillende onderwijstypen aandacht is voor seksuele diversiteit. Sinds eind 2012 zijn scholen (basisonderwijs, speciaal onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs) verplicht om aandacht te besteden aan seksualiteit en diversiteit, waaronder seksuele diversiteit.

Scholen hebben daarnaast de taak om te zorgen voor een sociaal veilig klimaat in en om de school en moeten aandacht besteden aan burgerschap.

Minister Ingrid van Engelshoven benadrukt als reactie op de motie dat het belangrijk is dat mbo-studenten voorlichting krijgen over seksuele diversiteit. Respectvolle omgang met seksuele diversiteit is volgens de Minister een voorbeeld van een basiswaarde in onze samenleving. Het examen- en kwalificatiebesluit wordt op dit punt aangepast.

Betere naleving van de kerndoelen en nieuw curriculum

Een andere aangenomen motie gaat in op de kerndoelen voor het basisonderwijs, speciaal onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Er is de wens om beter toezicht te houden op de naleving van deze kerndoelen en maatregelen te kunnen nemen als dit niet gebeurt.

Dit jaar zijn 125 leerkrachten en 18 schoolleiders in ontwikkelteams bezig met het uitwerken van nieuwe curricula voor o.a. de leergebieden Burgerschap, Mens & Maatschappij, Mens & Natuur en Digitale Geletterdheid, voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Het ontwikkelteam Burgerschap heeft de opdracht gekregen het kerndoel seksualiteit en seksuele diversiteit te concretiseren en deze inhoud mee te nemen in het curriculum. Dat biedt kansen voor betere borging van seksuele vorming. 

Rutgers, Soa Aids Nederland en COC Nederland hebben ter ondersteuning van dit proces samen een visiedocument opgesteld en een bijeenkomst gehouden voor de ontwikkelteams van de leergebieden Burgerschap, Mens & Maatschappij, Mens & Natuur en Digitale Geletterdheid. In het visiedocument staat een advies beschreven op welke plekken in het curriculum seksualiteit, seksuele weerbaarheid en seksuele diversiteit terug moeten komen. De ontwikkelteams gaan het curriculum de komende periode verder uitwerken. 

Stem van jongeren

Niet alleen vanuit de politiek, maar ook jongeren zelf geven aan graag meer aandacht te willen voor seksuele diversiteit. Deze week is een actieweek van 3FM waarmee ze zich hard maken voor betere seksuele voorlichting op scholen. Ze laten hier onder andere jongeren aan het woord hun ervaring met seksuele vorming en wat ze anders zouden willen zien. Daarin liet Hjalmar horen dat hij graag lessen seksuele vorming wil waarin aandacht is voor seksuele diversiteit:

Laten we strijden voor een wereld waarin de seksuele voorlichting gewoon goed is, waarin we niet alleen focussen op hetero’s, maar ook op iedereen anders, homo's, lesbi's, bi's, transgenders en wat er dan ook allemaal nog is.

YouTuber Hjalmar (21)​

Bekijk zijn gehele pleidoor voor betere seksuele voorlichting op scholen. (Onder dit filmpje staan ook veel ervaringen van andere jongeren)

Uit het onderzoek Seks onder je 25e, dat Rutgers en Soa Aids Nederland, samen met GGD'en, onder meer dan 20.000 jongeren deden (2017) blijkt dat jongeren de seksuele voorlichting die ze op school hebben gekregen beoordelen met een 5,8.  Rutgers gaat in 2018 en 2019 onderzoeken wat er dan precies beter moet, wat de reden voor de onvrede is. 

Er is zoveel nog te verbeteren. Als je jong bent moet je niet zelf op zoek moeten gaan naar seksuele voorlichting. Eigenlijk zouden scholen dat gewoon goed moeten aanbieden.

YouTuber Hjalmar (21)​

Reacties

Scroll
naar beneden