Nieuw Kriebels in je buik speciaal onderwijs

Het was al eerder aangekondigd, maar nu is het echt zover. Er is een digitale lesmethode Kriebels in je buik voor het speciaal onderwijs! We gebruiken dezelfde vorm als de reguliere methode Kriebels in je buik, inhoudelijk zijn er een aantal verschillen. We vertellen u graag meer over deze nieuwe lesmethode.

De belangrijkste doelstelling van seksuele en relationele vorming is: 'leerlingen vanaf jonge leeftijd begeleiden en ondersteunen in hun seksuele (en relationele) ontwikkeling en hen leren seksueel en relationeel verantwoorde keuzes te maken'. 

Deze methode helpt u om deze doelstelling te realiseren en sluit aan bij de leerlijn seksuele vorming voor het SO ZML. De doelen uit de leerlijn zijn vertaald naar lessen. Zo sluiten de lessen aan bij het ontwikkelingsniveau van uw leerlingen en kunt u aan een specifiek doel werken. Veel werkvormen kunt u aan of uit zetten, zodat het makkelijk is om een deel nog eens te herhalen en andere delen over te slaan. 

 

De lesmethode is geschikt voor diverse doelgroepen

We hebben bij de ontwikkeling van de methode rekening gehouden met de diversiteit van de doelgroep en ervoor gezorgd dat de methode geschikt is voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis, autismespectrumstoornis en/of verstandelijke beperking. 

Een doorlopende leerlijn monitoren

Het mooie is dat u de lessen die gegeven worden kunt monitoren. U kunt zien welke lessen in welke leerjaren gegeven zijn. Hierdoor kunt u als team een doorlopende leerlijn zichtbaar maken en ook volgen.

Week van de Lentekriebels

De Week van de Lentekriebels is een nationale projectweek voor het speciaal- en basisonderwijs, van 19 t/m 23 maart 2018. Deelnemende scholen in heel Nederland geven een week lang les over weerbaarheid, relaties en seksualiteit. Het thema van de Week in 2018 is Anders?! Dit is een breed thema en gaat ook over ziekte en beperking. En daarnaast over seksuele diversiteit, gender, verschillende religies en culturen. Iedereen is daarin uniek.

U kunt tijdens deze week gebruik maken van Kriebels in je buik speciaal onderwijs.

Bestellen en meer informatie

Reacties

Scroll
naar beneden