PERSBERICHT: Meisjes op het speciaal onderwijs maken vaker seksuele grensoverschrijding mee

UTRECHT – Meisjes op cluster 4-scholen voor voortgezet speciaal onderwijs komen vaker in aanraking met seksuele grensoverschrijding dan meisjes op reguliere scholen. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Seks onder je 25e voortgezet speciaal onderwijs’ dat Rutgers en Soa Aids Nederland vandaag presenteren. Zo is 27% van deze meisjes ooit in haar leven gedwongen tot seksuele handelingen, terwijl dat voor 7% van de meisjes in het regulier onderwijs geldt. Het is voor het eerst dat Rutgers en Soa Aids Nederland onderzoek doen naar de seksuele gezondheid van jongeren in het voortgezet speciaal onderwijs.

omslag seks onder je 25e -vsoNaar cluster 4-scholen gaan jongeren met psychische stoornissen of ernstige gedragsproblemen. Aan het onderzoek deden ook jongeren met een verstandelijke beperking op scholen voor zeer moeilijk lerende kinderen (zmlk) mee en jongeren met een lichamelijke beperking op mytylscholen. Meisjes op cluster 4-scholen hebben meer seksuele ervaring dan meisjes in regulier onderwijs, zo blijkt uit dit onderzoek. Een op de drie meisjes (35%) heeft ervaring met geslachtsgemeenschap tegen een op de zes (16%) op reguliere scholen. Daarnaast heeft 25% van de meisjes op cluster 4-scholen wel eens een naaktfoto of seksfilmpje van zichzelf verstuurd, tegenover 6% van de meisjes op reguliere scholen.

Lees verder op www.seksonderje25e.nl

 

Meer informatie voor scholen 

Reacties

Scroll
naar beneden