Thema Week van de Lentekriebels bekend, doet uw school al mee?

De Week van de Lentekriebels is een nationale projectweek voor het speciaal- en basisonderwijs over weerbaarheid, relaties en seksualiteit. De Week valt ieder jaar samen met het begin van de lente en is dit voorjaar gepland van 19 t/m 23 maart 2018. Deelnemende scholen geven een week lessen seksuele vorming. Vorig jaar deden heel veel scholen al mee aan deze projectweek! Het is een goed start om aandacht aan deze thema’s te besteden.

Thema: Anders?!

Elk jaar staat een ander thema centraal. Dit jaar is het thema Anders?! Dit is een breed thema en kan gaan over seksuele diversiteit, gender, religie en cultuur. Maar ook over ziekte, beperking en ontwikkelingsstoornissen. Hoe kunt u seksuele vorming geven aan leerlingen met een beperking?

Waarom meedoen?

Weerbaarheid, relaties en seksualiteit zijn belangrijke thema's die al vanaf groep 1 van de basisschool thuishoren in het onderwijs. Door al op jonge leeftijd te starten raken leerlingen ook vertrouwd met de thema’s. 

"Het is zeker belangrijk om op jonge leeftijd te starten met relationele en seksuele vorming", aldus Elsbeth Reitzema (Rutgers, kenniscentrum seksualiteit).  

Leerlingen ontdekken al vanaf jonge leeftijd hun eigen lichaam, ontwikkelen hun seksuele identiteit en ontdekken verschillen tussen jongens en meisjes. Ze gaan relaties en vriendschappen aan, worden verliefd, komen in de puberteit en doen eerste ervaringen op met seksualiteit. Seksualiteit is, zeker in de onderbouw, nog geen onderwerp waar schaamte omheen hangt. Het is wel een onderwerp waar leerlingen vragen over (kunnen) hebben.

‘Leerlingen hebben vragen en recht op simpele, eerlijke antwoorden’, legt Reitzema verder uit. ‘Je ondersteunt ze hiermee bij een gezonde en veilige seksuele ontwikkeling. Zo leren leerlingen wat wel en niet toelaatbaar is, dat je geen druk mag uitoefenen op een ander, dat jongens en meisjes gelijkwaardig zijn en, heel belangrijk, dat je moet luisteren naar je ja- en nee-gevoel."

Digitale lesmethode Kriebels in je buik  

Tijdens de Week van de Lentekriebels kunnen scholen gebruik maken van de digitale lesmethode Kriebels in je buik voor het reguliere basisonderwijs. Kriebels in je buik is een lesmethode voor groep 1 tot en met 8 over lichaam en zelfbeeld, voortplanting, relaties en seksuele diversiteit en seksuele weerbaarheid. De lessen sluiten aan bij de leefwereld en ontwikkelingsfasen van kinderen, zijn heel afwisselend met leuke interactieve werkvormen op het digibord en bieden ruimte voor gesprek. Je kunt de lessen aanpassen aan de wensen van je school of groep.

Binnenkort ook voor speciaal onderwijs!

In 2018 komt de nieuwe lesmethode Kriebels in je Buik ook beschikbaar voor het speciaal onderwijs. De nieuwe methode sluit aan bij de leerlijn seksuele vorming voor het so zml. De doelen uit de leerlijn zijn vertaald naar specifieke werkvormen geschikt voor leerlingen in het speciaal onderwijs. De methode komt in 2018 op de markt.

Meer weten?

Reacties

Scroll
naar beneden