De voorbereiding

Een goede voorbereiding is het halve werk. Om de Week van de Liefde te beginnen bieden wij ondersteuning aan met training en materiaal voor in de les. Daarnaast vind je hier andere suggesties en tips voor een goede voorbereiding. De Week van de Liefde vindt plaats van 14 februari t/m 18 februari 2022.

Zorg voor een duidelijke visie

Het is belangrijk om als docententeam en directie een duidelijke visie op relaties en seksualiteit te ontwikkelen: Waarom besteden we aandacht aan relationele en seksuele vorming? Hoe gaan we om met seksueel gedrag in de klas? Hoe organiseren we een veilige pedagogische omgeving voor alle leerlingen? Een duidelijke visie en uitgewerkt beleid zorgt ervoor dat structurele inbedding van het thema geborgd wordt. In veel regio’s biedt de regionale GGD ondersteuning bij de ontwikkeling en implementatie van een visie en beleid op seksualiteit en relaties. Lees meer over visie en beleid. 

Volg een training lesgeven in relaties en seksualiteit

Lesgeven over relaties en seksualiteit is niet voor iedereen even gemakkelijk. Zo is het creëren van een veilige sfeer op school en in de klas belangrijk, evenals het maken van afspraken over omgaan met seksueel gedrag op school en het betrekken van ouders. En op welke manier organiseer je de zorgstructuur als het gaat over onbedoelde zwangerschap, soa/hiv of bijvoorbeeld seksueel grensoverschrijdend gedrag? Lang niet alle leraren praten even gemakkelijk over deze thema’s, schaamte kan bij leraren soms een drempel vormen. Het is daarom handig om voorafgaand een (team)training te volgen. 

Hieronder een overzicht van mogelijke workshops en trainingen: 

  • Docentenworkshop door de GGD: In sommige regio's bieden GGD'en een workshop rondom relaties en seksualiteit voor docenten. Neem hiervoor contact op met jouw lokale GGD. 
  • Digitale training Lang Leve de Liefde Onderbouw: In de Week van de Liefde is het mogelijk om digitaal de Lang Leve de Liefde Onderbouw training te volgen. Op een interactieve manier maak je kennis met het Lang Leve de Liefde lespakket en leer je omgaan met lastige situaties in de klas. Bijvoorbeeld: Hoe creëer je een veilige sfeer om relaties en seksualiteit bespreekbaar te maken? Hoe ga je om met negatieve opmerkingen rondom gender of seksuele? De workshop wordt afgesloten met een certificaat. Deelname is gratis. 
  • De website Lesgeven in de Liefde ondersteunt je ook bij het lesgeven. Lesgeven in de liefde bevat achtergrondinformatie, ervaringsverhalen, video's en tips van andere docenten over diverse dilemma's, de aanpak van lessen en over het discussiëren in de klas.
  • E-learning seksuele vorming: Een gratis online cursus die je helpt diverse onderwerpen rond relaties en seksualiteit bespreekbaar te maken en jouw lessen seksuele en relationele vorming te verdiepen. 

Plan de activiteiten

Bedenk van te voren met het team welke docenten er lessen gaan geven en welke lessen dit zijn. Kondig van te voren de lessen aan, bijvoorbeeld in een nieuwsbrief of op de schoolwebsite. Hebben jullie als school ook externe partijen betrokken rondom activiteiten bij Week van de Liefde? Zorg dan dat er voor die tijd heldere afspraken zijn gemaakt.

Voor het informeren van ouders kunt u deze voorbeeldbrieven gebruiken:

Voorbeeldbrief van GGD Amsterdam voor ouders over de lesmethode Lang Leve de Liefde (hoog taalniveau)

Voorbeeldbrief van GGD Amsterdam voor ouders over de lesmethode Lang Leve de Liefde (laag taalniveau)

Aankleding voor op school en op de website

Voor de aankleding van jouw klas en school zijn posters en een digitale banner van de Week van de Liefde. Deze ontvang je als jullie school zich aanmeldt voor Week van de Liefde.

Vraag ondersteuning van de GGD

Ook de GGD in uw regio helpt vaak bij het invullen en organiseren van de Week van de Liefde. De GGD kan bijvoorbeeld een training geven aan docenten of een ouderavond organiseren. Hoe de ondersteuning er precies uitziet, verschilt per GGD. Neem contact op met de GGD uit jouw regio. Op www.ggd.nl kun je zien onder welke regio je valt.

Meld je aan voor de Week van de Liefde
Scroll
naar beneden