Overzichtskaarten lesmateriaal

In de Week van de Liefde kunt u kennismaken met verschillende erkende lesmaterialen. Wilt u weten welke lesmaterialen u per leerjaar kunt gebruiken? Op deze pagina vindt u voor elke onderwijssoort een overzichtskaart met lesmaterialen, in een doorlopende leerlijn. Zodat u per leerjaar een keuze kunt maken voor een erkend pakket.

Overzichtskaarten: lesmaterialen in doorlopende leerlijn

De overzichtskaarten laten zien welke (erkende) lesmaterialen inzetbaar zijn voor verschillende leerjaren in het voortgezet onderwijs, inclusief praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Het doel van een doorlopende leerlijn is dat er op een structurele manier seksuele vorming gegeven wordt aan leerlingen van 12 tot 18 jaar. Deze kaarten helpen u bij het kiezen voor een lespakket. Zodat de keuze voor erkende lesmaterialen makkelijker wordt en de onderlinge samenhang inzichtelijk is.

Download de overzichtskaarten

Databank Gezond Leven

In de overzichtskaarten zijn lesmaterialen opgenomen die in de databank van Gezond Leven op het niveau ‘eerste aanwijzingen voor effectiviteit’, ‘goed onderbouwd’ of ‘goed beschreven’ erkend zijn. In de volgorde van de lesmaterialen op de overzichtskaarten is hier rekening mee gehouden.

 

Meer weten?

Toelichting doorlopende leerlijn seksuele vorming voortgezet onderwijs

 

Scroll
naar beneden