Wat is de Week van de Liefde

De Week van de Liefde heeft als doel om scholen kennis te laten maken met het thema relaties en seksualiteit. Het is een goed begin om op een leuke manier schoolbreed aandacht te geven aan relationele en seksuele vorming. Docenten ervaren hoe leerlingen op de lessen reageren en merken hoe zinvol het is om deze lessen te geven. De Week van de Liefde vindt plaats van 14 t/m 18 februari 2022. Wat houdt deze Week in en hoe doe je mee?

Wat houdt de Week van de Liefde in? 

De Week van de liefde is een leuke en laagdrempelige manier om in de les aandacht te geven aan het thema relaties en seksualiteit. De Week is voor scholen in het voortgezet onderwijs, praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en mbo. 

Tijdens deze Week worden door het hele land lessen in de liefde gegeven! Wanneer je meedoet geef je minimaal één les over relaties en seksualiteit. Het effectief bewezen lespakket Lang Leve de Liefde is bijvoorbeeld zeer geschikt. Uiteraard kun je ook andere erkende lesmaterialen gebruiken. Bij voorkeur wel in een doorlopende leerlijn. Gebruik daarvoor de overzichtskaarten. 

Structurele aandacht het uiteindelijke doel 

Deze jaarlijks terugkerende projectweek helpt scholen om vaker thema's als 'Weerbaarheid', 'Veilig vrijen' en 'Seks en de media' op de agenda te zetten. Uiteindelijk is het een opstap om structureel aandacht te geven aan dit thema en om het een plek te geven in jullie schoolplan. 

Hoe doe je mee met de Week van de Liefde?

Via dit aanmeldformulier kun je meedoen

Volg een (online) training lesgeven in relaties en seksualiteit

Lesgeven over relaties en seksualiteit is niet voor iedereen even gemakkelijk.  Zo is het creëren van een veilige sfeer in de klas belangrijk. En kan schaamte bij leraren zelf ook een drempel vormen. Het is daarom handig om voorafgaand een (online) training te volgen. 

  • Digitale training Lang Leve de Liefde Onderbouw: In de Week van de Liefde is het mogelijk om digitaal de Lang Leve de Liefde Onderbouw training te volgen. Op een interactieve manier maak je kennis met het Lang Leve de Liefde lespakket en leer je omgaan met lastige situaties in de klas. Bijvoorbeeld: Hoe creëer je een veilige sfeer om relaties en seksualiteit bespreekbaar te maken? Hoe ga je om met negatieve opmerkingen? De workshop wordt afgesloten met een certificaat. Deelname is gratis. 
  • De website Lesgeven in de Liefde ondersteunt je ook bij het lesgeven. Lesgeven in de liefde bevat achtergrondinformatie, ervaringsverhalen, video's en tips van andere docenten over diverse dilemma's, de aanpak van lessen en over het discussiëren in de klas.
  • E-learning seksuele vorming: Een gratis online cursus die je helpt diverse onderwerpen rond relaties en seksualiteit bespreekbaar te maken en jouw lessen seksuele en relationele vorming te verdiepen. 
  • Docentenworkshop door de GGD: In sommige regio's bieden GGD-en een workshop rondom relaties en seksualiteit voor docenten. Neem hiervoor contact op met uw lokale GGD. 

Meer informatie 

  • De voorbereiding van de Week met onder andere informatie over ondersteuningsmogelijkheden, zoals het volgen van een training en andere tips voor een goede voorbereiding.  
  • Onder aan de slag vind je een overzichtskaart met erkende materialen in een doorlopende leerlijn.
  • Waarom Week van de Liefde? Lees hier redenen waarom je mee zou doen. 
  • Afsluiting: aandacht voor relationele en seksuele ontwikkeling blijft ook na de Week van de Liefde belangrijk.
Scroll
naar beneden