Overzicht materialen Rutgers

Disclaimer

Aan het onderhoud van deze website besteedt Rutgers de grootst mogelijke zorg. Toch bestaat de mogelijkheid dat informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Voorts kan Rutgers niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op deze site.

Mocht u ondanks de zorg die Rutgers aan het onderhoud van de website besteedt, toch onvolledigheden en/of fouten constateren, dan kunt u dit melden aan onze afdeling communicatie. De omissie wordt dan zo snel mogelijk hersteld. Rutgers aanvaardt overigens geen aansprakelijkheid voor onderbreking van het functioneren van deze website.

Op deze website wordt toegang geboden tot internetsites, hyperlinks en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Rutgers heeft geen invloed op de inhoud hiervan en staan niet automatisch achter de inhoud van de websites waarnaar verwezen wordt. Rutgers kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina's.

Hoewel Rutgers alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is zij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers/bezoekers van de website via internet worden verzonden. De gebruiker/bezoeker die derden gegevens verstrekt die verband houden met het gebruik van deze website staat er jegens Rutgers voor in dat die gegevens juist en volledig zijn en geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden. Die gebruiker/bezoeker vrijwaart Rutgers van aanspraken van derden in verband met de onjuistheid en/of onvolledigheid van die gegevens en/of de (beweerdelijke) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden.

Copyright

Rutgers behoudt zich nadrukkelijk het auteursrecht voor van de op deze website verstrekte informatie, waaronder tevens grafische voorstellingen, fotomaterialen, beeldmerken en logos. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rutgers is het niet toegestaan enige vorm van op deze website verstrekte informatie (waaronder tevens grafische voorstellingen, fotomaterialen beeldmerken en logos worden begrepen) openbaar te maken en/of te verveelvoudigen op welke wijze dan ook en/of op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of te verspreiden. Toestemming kan men vragen via het contactformulier. Gebruik van de informatie voor niet-commerciële persoonlijke doeleinden is toegestaan. 

Gedragscode onderzoek en statistiek

Wordt u gebeld door iemand die zich voordoet als onderzoeker en die intieme vragen stelt over seksualiteit? Wij willen heel duidelijk stellen dat Rutgers nooit telefonisch onderzoek doen zonder vooraf gemaakte afspraak. Wij volgen de gedragscode onderzoek en statistiek van het College Bescherming Persoonsgegevens.

Klachtenprocedure

Rutgers zet de klachten die zij krijgt in om nog beter haar missie uit te kunnen voeren. Daarom worden alle klachten zeer serieus genomen. Bekijk onze klachtenprocedure.

Heeft u een klacht over in de webshop gekochte artikelen, bekijk dan de veelgestelde vragen.

Scroll
naar beneden