Twee jongens spel op school speciaal onderwijs

Ongeplande zwangerschap

Leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs lopen meer risico om ongepland zwanger te raken of iemand ongepland zwanger te maken. Wat kunt u als docent doen om dit te voorkomen?

Verhoogd risico op ongeplande zwangerschap

Leerlingen kunnen zwanger raken vanaf het moment dat ze geslachtsrijp zijn. Bij leerlingen met een lichamelijke beperking, een psychische beperking of een chronische ziekte is het risico om ongepland zwanger te raken groter dan bij hun leeftijdsgenoten. Een leerling staat bij een ongeplande zwangerschap voor een lastige keuze. Zij moet beslissen of ze het kind zelf wil opvoeden, ter adoptie af wil staan of laten aborteren. De stress rondom het maken van deze keuze kan leiden tot een verhoogde kans op (psychosociale) gezondheidsklachten. Leerlingen met een beperking hebben bovendien vaak vragen op het gebied van erfelijkheid, opvoedingsmogelijkheden en toekomstperspectief.

In de derde klas van het vso is een meisje ongepland zwanger geraakt. Haar leraar vraagt zich af hoe hij haar kan begeleiden.

Tips

 1. Overleg met collega’s
  Meld het bij de directie en bespreek de situatie. Overleg ook met de directie wat u wel en niet met de andere leerlingen bespreekt.
 2. Vroegtijdig schoolverlaten
  RADAR heeft een protocol geschreven rondom vroegtijdig schoolverlaten van zwangere meiden en jonge moeders. Gebruik het protocol en het bijbehorende implementatieplan om schooluitval te voorkomen.
 3. Preventie
  Besteed in de klas aandacht aan (ongeplande) zwangerschap. Neem het onderwerp bijvoorbeeld mee in de reguliere lessen seksuele vorming over voortplanting, geslachtsgemeenschap en anticonceptie.
 4. Eén op één
  Bespreek met de leerling in een één-op-één gesprek of zij nog bij de lessen seksuele vorming aanwezig wil zijn. Geef haar een aantal opties (als het niet goed voelt, kun je uit de les stappen). Houd rekening met de grenzen van de leerling en met de situatie in de klas.

 

Downloads en links

Aanbevolen materiaal

Scroll
naar beneden