Overzichtskaart lesmateriaal

Voor het mbo is een overzichtskaart gemaakt. Deze kaart laat zien welke erkende lesmaterialen je kunt gebruiken in verschillende leerjaren en niveaus van het middelbaar beroepsonderwijs.

Download hier de overzichtskaart

Databank Gezond Leven

In de overzichtskaart zijn lesmaterialen opgenomen die in de databank van Gezond Leven op het niveau ‘eerste aanwijzingen voor effectiviteit’, ‘goed onderbouwd’ of ‘goed beschreven’ erkend zijn. In de volgorde van de lesmaterialen op de overzichtskaarten is hier rekening mee gehouden.

Let op: Nog niet alle lesmaterialen uit de databank van Gezond Leven zijn nu in dit overzicht te vinden. Rutgers en Soa Aids Nederland zullen nieuwe lesmaterialen op het niveau van ‘goed beschreven’ analyseren. De overzichtskaarten blijven dus onderhevig aan vernieuwing.

Scroll
naar beneden