Onderwijsconferentie jongeren

Onderwijsconferentie Met Alle Respect! Samen werken aan sociale veiligheid 2015

Tijdens de onderwijsconferentie 'Met Alle Respect! Samen werken aan sociale veiligheid' op 16 april 2015 gingen 450 onderwijsprofessionals samen de dialoog aan over sociale veiligheid. Lees hieronder de visuele notulen met een uitgebreide terugblik met tips, nieuwe inzichten, 'good practices' en ideeën voor de toekomst.

Programma en werksessies 

 

 

Kort verslag van de dag

“De kern van het wetsvoorstel sociale veiligheid is dat we de stap maken van papier naar beleid op school”, zegt Staatssecretaris Dekker van het ministerie van OCW. Een deelnemer beaamt: “Inderdaad, papieren beleid in de la, daar heb je niets aan. Wat doet de school feitelijk in de dagelijkse werkelijkheid? Je moet het samen doen.”

Nieuwe fenomenen

Wat zijn de problemen waar scholen tegenaan lopen? Sexting en andere problemen met social media passeren regelmatig de revue vandaag. Solange Jacobsen van Bureau Jeugd & Media stelt terugkijkend op de dag dat we niet moeten schrikken van deze nieuwe fenomenen waar we misschien zelf nog niet goed genoeg in thuis zijn. “Denk social media eens weg. Dan blijven het gedrag en de situatie over. Hier kun je op dezelfde manier pedagogisch handelen op toepassen.”

Jessa Wegman van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid koppelt terug uit haar workshop over omgaan met idealen en radicalisering van jongeren dat de zorg om een leerling centraal moet staan. Niet de radicalisering. Minister Bussemaker vult hierop aan: “Uit de aanpak van verzuim een voortijdig schoolverlaten heb ik geleerd dat het werkt om te zeggen: ‘Ik mis je. Waarom kom je niet op school?’

Eye opener

Lisette Schulte van Soa Aids Nederland gaf samen met Yuri Ohlrichs van Rutgers WPF een workshop over seksuele en relationele vorming in multiculturele klassen. “Benadruk niet alleen de verschillen, maar laat vooral ook de overeenkomsten zien.” Marianne Cense merkt in haar workshop ‘Hoe maak ik mijn leerlingen seksueel weerbaar?’, een grote behoefte aan handvatten om seksuele grensoverschrijding te voorkomen. Wat nemen de deelnemers in de zaal mee uit de workshops? “Accepteer dat leerlingen op hun eigen manier omgaan met seksualiteit. Probeer de jongeren niet je eigen normen en waarden op te leggen,” zegt de een. Een andere merkt op: “Een goede eye opener is voor mij: ‘Wij als volwassenen gaan online, Kinderen zijn online, de hele dag.”

Kracht

Peter Dankmeijer van EduDivers snapt dat de overheid niet al te veel moet opleggen, maar vraagt zich af hoe we er meer kracht achter kunnen zetten. Nu geeft de overheid alleen goede voorbeelden. Tegelijk vindt hij dat het niet zo is dat het ministerie iets vraagt van docenten. Het zijn de situaties op school die vragen om acties van docenten. Welke oproep doen de leraren en experts aan de minister en het ministerie van OCW? Marianne Cense: “Mijn ideale minister van Onderwijs is een minister die dichtbij de praktijk staat, ziet wat er nodig is en daarvoor de tools ter beschikking stelt.” Lisette Schutte vindt met name deskundigheidsbevordering en goed lesmateriaal belangrijk.

Basisvoorwaarde

Minister Bussemaker zelf vindt het van het allergrootste belang om het thema sociale veiligheid te adresseren bij lerarenopleidingen. “Ik denk dat het daar wat verwaarloosd is. Het maakt niet uit welk vak je gaat geven; je hebt een rol, een voorbeeldfunctie en een relatie met je leerlingen. Sociale veiligheid is een basisvoorwaarde voor een goede ontwikkeling van leerlingen. Morgen is de International Day of Silence, tegen pesten. Een goede dag om meteen te beginnen met aandacht voor sociale veiligheid.”

 

 


Scroll
naar beneden