Kinderen aan het werk in de klas

Veilige sfeer creëren in de klas

Lessen over relaties en seksualiteit moeten in een veilige sfeer worden gegeven, zodat leerlingen open durven te praten en vragen stellen, maar ook hun grenzen durven aan te geven.

Ik vind de lessen over relaties en seksualiteit de leukste lessen van het jaar. Het is zo bijzonder hoe de sfeer in de klas verandert als we deze lessen geven. De leerlingen worden veel opener en delen meer met mij en met elkaar. Het geeft een hele bijzondere en intieme sfeer in de klas. 

Leerkracht groep 8

Voordat u start met de lessen is het belangrijk om met de kinderen een aantal afspraken te maken:  

  1. Laat elkaar uitpraten
  2. Uitlachen mag niet, lachen en giechelen mag wel
  3. Heb respect voor elkaars opvattingen en gewoonten, ook al ben je het daar niet mee eens.
  4. De afspraak ‘je mag over jezelf vertellen, maar het hoeft niet’ is belangrijk om kinderen hun eigen grenzen te laten stellen.
  5. Als slotafspraak: alles wat hier wordt besproken over persoonlijke dingen, mag niet met anderen worden gedeeld. Dit moet op een genuanceerde manier duidelijk gemaakt moeten worden. Absolute geheimhouding is natuurlijk onmogelijk en ook niet de bedoeling. Je wilt  alleen voorkomen dat wat zij over zichzelf vertellen doorverteld wordt op het schoolplein.

Schrijf deze afspraken op het bord of hang ze op in de klas. Nodig de kinderen uit om ook nog eigen regels toe te voegen. Ondanks deze afspraken kan het voorkomen dat er in de klas geen veilige sfeer is, om wat voor redenen dan ook. U moet dan achterhalen wat hier de oorzaak van is en misschien een keuze maken in de lessen of de werkvormen die gebruikt worden. Begin dan met een makkelijk les en een werkvorm waarbij ze niet of nauwelijks iets hoeven te delen met elkaar.  

Kinderen reageren open, direct en enthousiast en soms een beetje met enige schroom.

Marga Duijn, directeur Curtevenneschool

Veiligheid en vertrouwen voorwaarde

Bij de start van een nieuw leerjaar is de veiligheid in de klas vaak nog onvoldoende aanwezig en zal er eerst een vertrouwensband moeten groeien. Wacht met de lessen tot er in de klas voldoende vertrouwen en veiligheid is en de leerlingen elkaar al wat langer kennen.

Een goed moment om te beginnen met de lessen is in de lente, bijvoorbeeld tijdens de Week van de Lentekriebels.

bo_schoolklas-flickrCC-hellebardius

Meer informatie

  • Seksueel gedrag in de klas: wat is gepast gedrag en wat niet?
  • Heeft u ondersteuning nodig? Er zijn trainingen van de GGD. Ook een incompany training is mogelijk.
Scroll
naar beneden