Ambassadeurs die u helpen

Een aantal scholen is ambassadeur voor Lentekriebels geworden. De ambassadeurs ondersteunen nieuwe scholen bij het opzetten van de Week van de Lentekriebels. Zo zijn de ambassadeurs te benaderen om vragen aan te stellen of ervaringen uit te wisselen.

Een ambassadeur kan leerkrachten meer vertellen over de aanpak op school, het contact met ouders, ervaringen met de Week van de Lentekriebels, de digitale lesmethode Kriebels in je buik en het lesgeven over dit thema.

"We werken graag samen aan een weerbare jeugd. De doorlopende leerlijn Relaties & Seksualiteit heeft ons handvatten gegeven om dit preventief en structureel te kunnen doen. We staan open voor vragen en nieuwe 'Lentekriebelscholen' kunnen ons daarvoor benaderen!"

Wilt u in contact komen met één van onze ambassadeurs of heeft u een vraag? Neem gerust contact op!

 

Frederique Kleverlaan-de Vries, groep 6 PCB Willem de Zwijger in Leiderdorp: "met het vernieuwde digitale lespakket wordt het wel heel simpel om deze superleuke lessen te geven! De lessen zijn sprankelend, afwisselend en brengen een geheel nieuwe interactie met je groep."

Mail Frederique Kleverlaan-de Vries

 

"Ik ben Lowie Claessens, leerkracht/ bouwcoördinator groep 7 & 8 Obs de Hasselbraam Deurne. Naast de cognitieve kant van het onderwijs is een ander belangrijk aspect het leren leven. Hoe ga je met elkaar om, hoe werkt het in de groep? Daar zitten allerlei regels aan vast. Het begint bij jezelf. Waar kom je vandaan? Wat gebeurt er in de puberteit? In deze snelle wereld vind ik het erg belangrijk om juist met aandacht het te hebben over het leven. Niets is raar, alles kan en mag mits je het met respect naar jezelf en naar de ander doet. Door samen te praten over wat eigenlijk niet mag of nooit of weinig besproken wordt,  wordt het taboe een stukje doorbroken en leer je kinderen dat het praten over gevoelens juist krachtig en helpend kan zijn. Dat is het mooie aan De Week van de Lentekriebels. Het geeft veel ingang om met elkaar in te gaan op essentiële dingen van het leven. De kinderen leren zichzelf en de ander kennen en leren zo beter met elkaar om te gaan."  

Mail Lowie Claessens

 

"Ik ben Job Tonnaer en ben als leerkracht groep 8 in Helmond al langere tijd bekend met de Week van de Lentekriebels. Het is niet alleen inspirerend om beginnende pubers een gezonde kijk op relaties en seksualiteit te laten krijgen, maar ook om met ouders en collega’s hierover in gesprek te gaan. Enthousiasmeren en mensen stimuleren om met een kritische, nuchtere blik met deze onderwerpen bezig te zijn. Het liefst met een beetje humor en waar mogelijk relativerend. Ik merk dat veel mannen in het onderwijs vaak op hun hoede zijn als zaken als seksualiteit, kinderen troosten en relaties aan bod komen. Toen ik hierover in gesprek raakte, bleek dit tijdens het door de GGD georganiseerde Symposium over Relaties en Seksualiteit in het (speciaal) basisonderwijs herkenbaar te zijn." 

Mail Job Tonnaer  

 

Marijke van Amersfoort: "Ik ben directeur van Samenspel en Knotwilg in Amsterdam Zuid-Oost. Op beide scholen doen wij mee met de Week van de Lentekriebels. Op deze manier garanderen wij een jaarlijkse terugkeer van het onderwerp relaties en seksualiteit op ons programma. Iedereen doet mee en elk jaar kijken we er weer met een warm gevoel op terug."

Mail Marijke van Amersfoort

 

"​Niet alleen tijdens de Week van de Lentekriebels kriebelt het bij mij maar ik probeer het hele jaar op diverse manieren collega's te 'prikkelen' om positief om te gaan met elkaar, normaal te reageren op seksuele diversiteit, het bezoeken van workshops, feedback te geven, zodat de seksuele opvoeding van kinderen  deel uitmaakt van het gehele lesprogramma. Ik werk als leerkracht 1-2 op basisschool 't Ven in Rosmalen; ook werk ik als weerbaarheidstrainer in 's Hertogenbosch (WisH)."

Mail Era Kling

 

"Ik ben als leerkracht verbonden aan basisschool Samenspel en ik ben groepsleerkracht groep 7 en Taal coördinator. Onze school staat in Amsterdam Zuidoost. Ik doe graag mee als ambassadeur omdat ik de voorlichting aan jongeren over relaties en seksualiteit belangrijk vind. Ik denk graag mee over ontwikkelingen en probeer zo ook een bijdrage te leveren op maatschappelijk vlak. Dit op basis van mijn jarenlange ervaring met het werken met jongeren en vanuit mijn baan als groepsleerkracht."

Mail Lilien van der List

 

"Ik ben Irene Schmeltz, Adjunct Directeur op Basisschool de Regenboog in Tilburg. De Week van de Lentekriebels is op onze school sinds 4 jaar een vast gegeven.We werken er samen aan om ook op een school waar veel kinderen uit alle werelddelen zitten, een open en transparante houding ten opzichte van relaties en seksualiteit te waarborgen. Mijn ambassadeursschap draagt daar op een positieve manier aan bij."​

Mail Irene Schmeltz

Scroll
naar beneden