De voorbereiding

Om de Week van de Lentekriebels te beginnen is intern en extern draagvlak belangrijk. Daarnaast vindt u hier andere suggesties en tips voor een goede voorbereiding. De Week van de Lentekriebels vindt plaats van 16 t/m 20 maart 2020.

We verzamelen veel extra materiaal, houden om de paar jaar een ouderavond en hebben vorig jaar de landelijke opening van de week verzorgd op onze school. We hebben ook contact gezocht met het COC en extra lesstof ontvangen zoals het pakket: Met wie woon jij. 

Era Kling, leerkracht 1-2b

Nieuwe data Week van de Lentekriebels 

Hierbij alvast een overzicht wanneer de Week van de Lentekriebels komende jaren plaatsvindt: 

  • 2020 - 16 t/m 20 maart
  • 2021 - 15 t/m 19 maart
  • 2022 - 21 t/m 25 maart

Lees het draaiboek: de week van a tot z

In het draaiboek vindt u een overzicht aan activiteiten. Zoals een gedichtenwedstrijd met elfjes, vriendschapsbandjes, een voorleesmiddag over het thema, fotoreportages maken over de liefde of een puberkwartetspel.

Download het draaiboek "Lentekriebels"

Gebruik een erkende interventie in een doorlopende leerlijn 

Om structureel aandacht te besteden aan sociale omgang kunt u gebruik maken van een erkend lespakket in een doorlopende leerlijn, zoals bijvoorbeeld de digitale lesmethode ´Kriebels in je buik’ (voorheen lespakket Relaties & Seksualiteit).

Tip: Voor de Week van de Lentekriebels is voor Kriebels in je buik een leerlijn gemaakt. Hierin staat welke lessen je minimaal moet geven per groep, en welke daarnaast wenselijk zijn. Voor het speciaal onderwijs is Kriebels in je buik speciaal onderwijs beschikbaar. De Week van de Lentekriebels is een goed begin om schoolbreed te starten met lessen over relaties, seksualiteit en weerbaarheid. 

Het lespakket Kriebels in je buik is door de Erkenningscommissie Interventies beoordeeld als 'theoretisch goed onderbouwd'.  

De Lentekriebels Award

In maart 2018 is voor het eerst de Lentekriebels Award 2018 uitgereikt. Met deze award prijst Rutgers de scholen in het basisonderwijs waar seksuele en relationele vorming vast onderdeel zijn van het schoolcurriculum. De award is ook dit jaar weer uitgereikt.

Creëer draagvlak bij collega's 

De Week van de Lentekriebels doet u met uw collega’s. Daarom is het belangrijk dat uw collega’s achter de lessen over relationele en seksuele vorming staan. Zorg voor draagkracht binnen uw team. Dit kunt u bijvoorbeeld creëren door een training van de GGD te krijgen

Het is belangrijk om als docententeam en directie een duidelijke visie te ontwikkelen: waarom aandacht voor relationele en seksuele vorming? Zodat ook naar ouders één lijn wordt uitgedragen waarom het onderwerp op school besproken wordt en wat de achterliggende gedachte daarbij is. Zorg daarnaast dat iedereen weet hoe het lespakket Kriebels in je Buik werkt. 

Betrek en informeer ouders 

In het draaiboek vindt u ook suggesties hoe u ouders betrekt, zoals het organiseren van een ouderavond. Het is belangrijk om ouders al voor de Week goed te informeren over de noodzaak van het thema en de inhoud van de lessen. Als ouders niet worden meegenomen of goed worden geïnformeerd kan de school stuiten op weerstand. Gebruik de volgende hulpmiddelen: 

Training bij de GGD of maak gebruik van het landelijk aanbod

Voordat u begint met de Week van de Lentekriebels adviseren wij om een training te volgen. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden: 

Een aantal scholen zijn ambassadeur en kunnen u ook adviseren.  

Gadgets 

Voor de aankleding van uw klas en school zijn er hartjesslingers, posters, tekeningen en ballonnen van de Week van de Lentekriebels.  

5 veelgestelde vragen 

Hoe ga je om met reacties van ouders? Waarom al zo vroeg beginnen met het geven van seksuele voorlichting? Bekijk hier de veelgestelde vragen. 

Maak een boeken en/ of themahoek

Richt in de centrale ruimte of op de gang een themahoek in. Sommige openbare bibliotheken zorgen in de Week van de Lentekriebels voor een  boekenhoek/boekentafel. Of richt zelf een boekenhoek op school in. We hebben alvast wat boekentips voor u op een rij gezet: 

Voorbeelden van andere scholen

Bekijk hier foto's en filmpjes van andere scholen.

Meld u aan voor de Week van de Lentekriebels!

Vragen? 

Mail dan naar lentekriebels@seksuelevorming.nl.

Scroll
naar beneden