week van de lentekriebels

Doe mee aan de Lentekriebels Award 2021

In maart 2018 werd voor het eerst de Lentekriebels Award uitgereikt. Met deze award prijst Rutgers de scholen in het basisonderwijs waar relationele en seksuele vorming vast onderdeel zijn van het schoolcurriculum.

Selectiecriteria

Om in aanmerking te komen voor de award moet de school in ieder geval aan drie voorwaarden voldoen:

  • Een school moet gebruik maken van een doorlopende leerlijn. 
  • Een school moet elk jaar structureel les geven over relaties en seksualiteit.
  • In elke groep wordt les gegeven over relaties en seksualiteit.

Daarnaast zijn we benieuwd hoe een school het doet op de volgende aspecten: lessen, beleid, signalering, omgeving en enthousiasme. 

Aanmelden voor de Award

Normaal gesproken kunnen scholen zich met dit formulier aanmelden om mee te dingen naar de Week van de Lentekriebels Award. Ook kunnen GGD'en een school voordragen met dit formulier. Rutgers heeft echter besloten om in 2021 geen Award uit te reiken. Scholen staan al voor uitdagingen genoeg nu ze weer moeten opstarten na de lockdown. Het zou al heel mooi zijn als er tóch veel scholen op enige manier aandacht besteden aan seksuele vorming in de Week van de Lentekriebels, alm is het maar in groep 8. Doe inspiratie op om op een laagdrempelige en vooral leuke manier aandacht te besteden aan relaties en seksualiteit, of speciaal aan het thema van de Week van de Lentekriebels 2012: seksuele en genderdiversiteit. Juist nu, gezien de huidige situatie, zijn verschillende thema's heel relevant!

Jury

De inzendingen worden beoordeeld door een jury. Die bestaat uit professionals werkzaam in het onderwijs en op het gebied van seksuele gezondheid en seksuele vorming. Zij letten naast de harde criteria op vijf aspecten: lessen, beleid, signalering, omgeving en enthousiasme.

Award en prijs

Uit de inzendingen kiest de jury drie genomineerde scholen. De winnende school krijgt de award en daarnaast een hele leuke prijs: 250 euro! Dit is te besteden aan relationele en seksuele vorming op school. Voor de genomineerde scholen is er een oorkonde en een verrassingspakket.

Meer informatie

Scroll
naar beneden