Informatie voor GGD

Mede dankzij de inzet van GGD'en is deze projectweek een groot succes. Scholen uit heel Nederland geven met de Week van de Lentekriebels een bijzondere vulling aan de lessen relationele en seksuele vorming. Wat kan uw GGD betekenen en doen?

Rutgers voert de landelijke coördinatie en biedt ondersteuning aan de GGD'en bij het uitvoeren van de activiteiten voor scholen. Zo produceert Rutgers bijvoorbeeld materialen voor de activiteiten, maar heeft ook deze website gemaakt als verzamelpunt voor informatie over de Week van de Lentekriebels.

Nieuwe gadgets Week van de Lentekriebels 

Nieuwe data Week van de Lentekriebels 

Hierbij alvast een overzicht wanneer de Week van de Lentekriebels komende jaren plaatsvindt: 

 • 2021 - 15 t/m 19 maart
 • 2022 - 21 t/m 25 maart
 • 2023 - 20 t/m 24 maart
 • 2024 - 18 t/m 22 maart
 • 2025 - 17 t/m 21 maart

Thema 2021: Diversiteit 

Elk jaar hebben we een speciaal thema voor de Week, dit jaar is dat “Diversiteit". Aandacht voor seksuele diversiteit is sinds 2012 verplicht gesteld vanuit de kerndoelen. Daarmee kan het onderwijs bijdragen aan een school en een samenleving waarin iedereen geaccepteerd wordt, ongeacht seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken. Vanaf januari 2021 is hierover een themapagina beschikbaar met meer informatie over de invulling van dit thema.

Stimuleringsaanbod Gezonde School

Tot en met 16 november kunnen scholen zich inschrijven voor de Stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit. Met deze regeling kunnen zij maximaal 5000 euro vergoed krijgen om (meer) aandacht te besteden aan het thema relaties en seksualiteit op uw school. Zo kunnen zij dit bedrag gebruiken voor de inzet van erkende lesmaterialen, training en advies, taakuren van een eigen medewerker en/of extra ondersteuning tijdens de Week van de Lentekriebels.

Erkende lesmaterialen Gezonde School: 

De Lentekriebels Award 2021

Met deze award prijst Rutgers de scholen in het basisonderwijs waar seksuele en relationele vorming vast onderdeel zijn van het schoolcurriculum. In 2021 reiken we weer de Award weer uit, GGD'en kunnen scholen hiervoor opgeven. Meer informatie en aanmelden. 

Taken van de GGD tijdens deze Week  

 • Werven van scholen;
 • Scholen ondersteunen bij de organisatie en uitvoering van de Week;
 • Scholing geven aan leerkrachten;
 • De school attenderen en stimuleren ouders te betrekken;
 • Publiciteit rondom de Week van de Lentekriebels;
 • Evaluatie van de Week;
 • Zorgdragen voor structurele inbedding van relationele en seksuele vorming op het basisonderwijs.

Ook voor speciaal onderwijs

Steeds meer scholen uit het speciaal onderwijs doen mee aan de Week van de Lentekriebels. Logisch, want ook zij ontwikkelen zich op relationeel en seksueel vlak, om later op een prettige, positieve en veilige manier seksualiteit te kunnen beleven. De behoefte aan betrouwbare informatie over relaties en seksualiteit is groot. Daarvoor kunnen zij bijvoorbeeld de digitale lesmethode Kriebels in je buik speciaal onderwijs gebruiken. 

Help met het aanvragen van het vignet Gezonde School 

Basisscholen die structureel werken aan de seksuele gezondheid van leerlingen kunnen het themacertificaat Relaties en seksualiteit van het vignet Gezonde School aanvragen. Met het vignet kunnen scholen zich drie jaar profileren als Gezonde School en aan ouders laten zien dat zij de seksuele gezondheid van kinderen belangrijk vinden. U kunt scholen hierop wijzen en hen ondersteunen.

Draaiboek Week van de Lentekriebels

Download het draaiboek Lentekriebels voor scholen. Daarnaast is er ook een draaiboek voor GGD'en zelf. 

Overzicht deelnemende GGD'en 

Hier vindt u een overzicht van deelnemende GGD'en. Staat uw GGD er nog niet tussen of kloppen de gegevens niet meer? Neem contact op met Rutgers: Lentekriebels@seksuelevorming.nl.

Werkgroep Week van de Lentekriebels 

Op GGD GHOR Kennisnet is een werkgroep Week van de Lentekriebels aangemaakt. Hier vindt u de laatste informatie rond de Week en kunt u met elkaar ervaringen delen. Zo helpen we elkaar en vinden we niet elke keer het wiel opnieuw uit. Word ook lid!

Gebruik logo

Het logo mogen jullie gebruiken voor promotie van deze week. Wil je het ergens anders voor gebruiken? bijvoobeeld voor het ontwikkelen van gadgets? Overleg dan even met ons: lentekriebels@seksuelevorming.nl.

PR materialen om te gebruiken 

Logo's 

Foto's die u kunt gebruiken

Bij onderstaande foto's bron vermelden: Floor Godefroy

Alleen te gebruiken in het kader van de Week van de Lentekriebels 

Week van de Lentekriebels- fotograaf Floor Godefroy

Week van de Lentekriebels - Fotograaf Floor Godefroy

Week van de Lentekriebels - Fotograaf Floor Godefroy

Week van de Lentekriebels - Fotograaf Floor Godefroy

 

Scroll
naar beneden