Informatie voor ouders

Doet de school van uw kind mee aan de Week van de Lentekriebels? Handig om te weten waar de lessen over gaan. Dan kunt u er thuis met uw kind over doorpraten en bent u bij vragen van uw kind goed voorbereid. De Week van de Lentekriebels is van 16 t/m 20 maart 2020.

Wat is de Week van de Lentekriebels?

De Week van de Lentekriebels is een nationale projectweek waarbij in het basisonderwijs een hele week relationele en seksuele voorlichting gegeven wordt. Elk jaar staat er een thema centraal. Dit jaar is dat het thema "Ik wil het graag weten- heb jij me alles al verteld?!" Het is een breed thema dat aansluit op de nieuwsgierigheid van kinderen. Het gaat over informatie op het gebied van relaties en seksualiteit waar kinderen vragen over hebben. Kinderen willen alles weten en willen de zekerheid hebben dat wij hen ook alles hebben verteld wat zij moeten weten!

​Doet uw school (nog) niet mee?

Geef de directeur of de leerkracht dan de flyer Week van de Lentekriebels om ze te overtuigen van de meerwaarde om mee te doen. Er is ook een folder met een overzicht aan materialen en tips voor zowel ouders/opvoeders als leerkrachten. 

Doel en meerwaarde van deze week

Het doel is om kinderen de juiste informatie en vaardigheden mee te geven voor een gezonde seksuele ontwikkeling, die past bij hun leeftijd en belevingswereld en hen helpt om op een latere leeftijd seksueel verantwoorde keuzes te maken. Onderzoek laat zien dat als op jonge leeftijd al aandacht is voor relationele en seksuele vorming, jongeren juist later beginnen met seks, verantwoorde keuzes maken en weerbaarder zijn. 

Wat gebeurt er tijdens de Week van de Lentekriebels? 

  • Iedere groep krijgt minimaal één les per dag over relaties en seksualiteit, (veelal uit het lespakket Kriebels in je buik) of doet een andere activiteit zoals gedichten maken, knutselen, een boerderijbezoek etc. Benieuwd hoe zo’n les Kriebels in je Buik eruit ziet? Bekijk de video of de demolessen of download de flyer van Kriebels in je Buik.

Relationele en seksuele vorming is een gezamenlijke taak van ouders/ opvoeders en school:

  • We geven scholen het advies om u als ouder/ opvoeder op tijd te informeren over de (inhoud) van de lessen. Zo weet u wanneer uw kind welke informatie krijgt en kunt u daar (op voorhand) met uw kind over spreken en zo mogelijk uw eigen visie daarop geven.
  • Een school kan ouders/ opvoeders betrekken door een ouderavond te organiseren of de ouders een informatiebrief te sturen. Heeft u vragen over de lessen of de projectweek geef dit dan aan bij de school. 
  • Scholen geven verder een eigen invulling aan de Week van de Lentekriebels. Bijvoorbeeld door een tentoonstelling of een presentatie waarbij kinderen aan hun familie laten zien wat ze die week gemaakt en geleerd hebben.

Met uw kind in gesprek 

De Week van de Lentekriebels is een mooie aanleiding om ook thuis erover in gesprek te gaan. Door het op een jonge leeftijd met kinderen over dit onderwerp te hebben wordt het voor kinderen normaal om erover te praten. U laat hiermee zien dat ze bij u terecht kunnen als ze vragen of problemen hebben en ze krijgen de juiste kennis en informatie mee. 

Het is belangrijk om al op een jonge leeftijd in gesprek te gaan. Kinderen staan hier dan nog open voor. Vanaf de puberteit wordt dit minder. Bereid kinderen goed voor op de veranderingen die plaatsvinden tijdens de puberteit. U hoeft er niet bang voor te zijn dat uw kind nog niet toe is aan bepaalde informatie. Ze onthouden namelijk alleen wat zij interessant vinden en waar ze op dat moment aan toe zijn. Welke informatie kunt u op welke leeftijd het beste geven? Lees daarvoor de volgende brochures:

Meer vragen over seksuele opvoeding?

Meer opvoedinformatie vindt u op Opvoeden.nl: 

Informatie voor kinderen zelf

Kinderen kunnen altijd met de Kindertelefoon bellen of chatten en hun verhaal vertellen. Of ze kunnen ervaringen uitwissselen met leeftijdsgenoten via Help Elkaar.

Scroll
naar beneden