Informatie voor pers

De Week van de Lentekriebels is een nationale projectweek voor het speciaal- en basisonderwijs en is van 18 t/m 22 maart 2019. Deelnemende scholen geven een week lang les over weerbaarheid, relaties en seksualiteit. De projectweek helpt om deze thema’s structureel in het schoolplan op te nemen. Hier vindt u de logo's, de persaankondiging en foto's.

Logo's 

 

PERSUITNODIGING 

UTRECHT – Op maandag 18 maart 2019 start de Week van de Lentekriebels. Veel basisscholen, zowel het reguliere als het speciaal basisonderwijs, doen weer mee. Het thema van deze 14e editie is ‘Ik wil het graag weten - Heb je me alles al verteld?!'. Kinderen zijn namelijk enorm nieuwsgierig en hebben veel vragen over relaties en seksualiteit.

U bent van harte welkom bij de opening van deze week op OBS de Roos in Amsterdam. Zij laten dan zien hoe ze invulling geven aan deze week. Daarnaast reiken we dit jaar op vrijdag 22 maart, als afsluiting van de week, voor de tweede keer de Lentekriebels Award uit.

Rutgers, kenniscentrum seksualiteit, organiseert de projectweek in samenwerking met de GGD’en.

Opening bij OBS de Roos

Openbare Basisschool De Roos in Amsterdam opent op maandag 18 maart 2019 haar deuren om te laten zien hoe zij invulling geven aan de projectweek. Zo komt er onder andere een spoken word-dichter. U bent van harte welkom om de opening en de lessen bij te wonen. Kinderen, leraren en experts van de GGD Amsterdam en Rutgers zijn aanwezig om vragen te beantwoorden.

Het programma:

  • 08.45 uur opening Week van de Lentekriebels voor de hele school door wethouder Marjolein Moorman (Onderwijs)
  • 08.50 uur openingsact door spoken word-dichter Sandy Bosmans
  • 09.00 uur afsluiting opening door DJ's, kinderen van de school
  • 09.05 uur kinderen gaan naar de klaslokalen. De lessen Kriebels in je buik gaan beginnen.

Aanmelden voor de opening is verplicht. Dat kan bij de afdeling communicatie van Rutgers via 06-46193549 of communicatie@rutgers.nl. 

Locatie persschool: OBS de Roos, Reinier Claeszenplein 12, 1056 WB Amsterdam

Ik wil het graag weten - Heb je me alles al verteld?!

…Dat is het thema van dit jaar. Een breed thema dat aansluit op de nieuwsgierigheid van kinderen. Kinderen willen alles weten en de zekerheid hebben dat wij hen ook alles hebben verteld! Maar wat kunnen leraren kinderen in de klas vertellen? Welke vragen kunnen ze verwachten? Dat en meer staat op seksuelevorming.nl.

De Dokter Corrie Show komt weer op tv

In de Week van de Lentekriebels wordt een aantal afleveringen van de Dokter Corrie Show herhaald, elke werkdag rond 16.50 uur op NPO Zapp. In de Dokter Corrie Show geeft Dokter Corrie (gespeeld door Martine Sandifort) seksuele voorlichting aan kinderen vanaf 9 jaar en beantwoordt hun vragen over puberteit, relaties en seksualiteit. Niet alleen chat ze iedere aflevering met een BN’er over deze onderwerpen, ze gaat ook op onderzoek uit, laat filmpjes zien, praat met tieners, kijkt naar het dierenrijk en put uit haar eigen saaie liefdesleven. Bekijk hier het uitzendschema.

Onderzoek samen met de Kindertelefoon

Rutgers en De Kindertelefoon voeren samen een onderzoek uit onder de vrijwilligers van De Kindertelefoon. Welke vragen stellen kinderen over relaties en seksualiteit? De resultaten worden rond 18 maart bekend gemaakt op onder andere seksuelevorming.nl.

De pubergids is vernieuwd

Deze Pubergids is voor kinderen vanaf 10 jaar waarin van alles staat over de puberteit en antwoorden op prangende vragen. Alle informatie voor jongens en meisjes is nu samengevoegd in één gids. De Pubergids is te downloaden of te vinden op www.pubergids.nl

Welke school wint de Lentekriebels Award?

Dit jaar reikt Rutgers voor de tweede keer de Lentekriebels Award uit. Met deze Award prijst Rutgers scholen waar relationele en seksuele vorming een vast onderdeel uitmaakt van het onderwijscurriculum. De drie nominaties zijn inmiddels bekend! Op vrijdag 22 maart 2019 wordt de winnaar bekend gemaakt. Op deze school vindt  dezelfde dag ook de Award uitreiking plaats.

Wilt u vooraf, onder embargo, weten welke school de Lentekriebels Award wint en eventueel de uitreiking bijwonen? Meld u hiervoor aan bij de afdeling communicatie van Rutgers via 06-46193549 of communicatie@rutgers.nl U ontvangt dan meer informatie over het tijdstip en het programma.

Over de Week van de Lentekriebels

De Week van de Lentekriebels is bedoeld als een stimulans of een vast moment in het jaar om lessen te geven over weerbaarheid, relaties en seksualiteit. Basisscholen zijn sinds 2012 verplicht om hier aandacht aan te besteden, maar zijn vrij om er zelf invulling aan te geven. Met de digitale lesmethode Kriebels in je Buik – een doorlopende leerlijn van groep 1 tot en met 8 - wordt dat makkelijk gemaakt. Op www.kriebelsinjebuik.nl en www.kriebelsinjebuikso.nl zijn voorbeeldlessen te zien. En kom alvast in de stemming met het Lentekriebelslied, gezongen door Anniek en Pepijn!

Doordat er aandacht is op school, is het gemakkelijker voor ouders/opvoeders om hier thuis over door te praten. De GGD‘en bieden ondersteuning door het geven van trainingen aan leerkrachten, gastlessen of het organiseren van een ouderavond.

Voor meer informatie: www.seksuelevorming.nl/weekvandelentekriebels of neem contact op met de afdeling communicatie van Rutgers via 06-46193549 of communicatie@rutgers.nl

 

Foto's die u kunt gebruiken 

Bron vermelden: Floor Godefroy

Alleen te gebruiken in het kader van de Week van de Lentekriebels 

Week van de Lentekriebels- fotograaf Floor Godefroy

Twee vriendinnetjes tijdens de Week van de Lentekriebels

Week van de Lentekriebels - Fotograaf Floor Godefroy

Les uit het lespakket Kriebels in je buik bij de kleuters. De les heet ‘Bij ons thuis’ en gaat over verschillende gezinssamenstellingen en gewoonten.

Week van de Lentekriebels - Fotograaf Floor Godefroy

Les in groep 8 ‘Grensoverschrijdend gedrag’ over wensen en grenzen.

Week van de Lentekriebels - Fotograaf Floor Godefroy

Opening van de Week van de Lentekriebels waarbij kinderen het Lentekriebellied zingen. 

Scroll
naar beneden