Creëer een veilige omgeving

Leerlingen reageren op verschillende manieren op lessen over relaties en seksualiteit. Er wordt vaak veel gegiecheld in het begin en soms zijn ze verlegen of kunnen zich ongemakkelijk voelen bij het thema. . Het kan ook zijn dat ze allerlei woorden roepen waar ze de betekenis eigenlijk niet van kennen. Het is belangrijk om een veilige sfeer in de klas te creëren waarin kinderen zich veilig voelen om alle vragen te stellen. Daarnaast is het ook belangrijk om als leerkracht te weten hoe je ingaat op vragen en hoe je omgaat met vragen waar je het antwoord niet op weet of waar je eigenlijk geen antwoord op zou willen geven.

Hier vind je informatie voor leraren om hen te ondersteunen in het creëren van een veilige omgeving en bij het beantwoorden van vragen.

  • Hoe creëer je een veilige sfeer in de klas zodat kinderen vragen durven te stellen? Lees het hier.
  • Hier lees je hoe kun je omgaan met lastige vragen.
  • Op deze pagina staan tips hoe je kunt omgaan met diversiteit. 
  • Ontdek de extra trainingen die je als leraar kunt volgen om je op het lesgeven voor te bereiden en theaterproducties die je lessen kunnen ondersteunen.
  • Door een vragenbox te gebruiken kun je als leerkracht kijken wat er leeft in de klas op het gebied van relaties en seksualiteit en daarop inspelen en het thema bespreekbaar maken.

Afspraken maken

Voordat u start met de lessen is het belangrijk om met de kinderen een aantal afspraken te maken:

  1. Laat elkaar uitpraten
  2. Uitlachen mag niet, lachen en giechelen mag wel
  3. Heb respect voor elkaars opvattingen en gewoonten, ook al ben je het daar niet mee eens.
  4. De afspraak ‘je mag over jezelf vertellen, maar het hoeft niet’ is belangrijk om kinderen hun eigen grenzen te laten stellen.
  5. Als slotafspraak: alles wat hier wordt besproken over persoonlijke dingen, mag niet met anderen worden gedeeld. Dit moet op een genuanceerde manier duidelijk gemaakt moeten worden. Absolute geheimhouding is natuurlijk onmogelijk en ook niet de bedoeling. Je wilt alleen voorkomen dat wat zij over zichzelf vertellen doorverteld wordt op het schoolplein.

Terug naar

Thema 2019: Ik wil het graag weten

 

Scroll
naar beneden