Waarom belangrijk?

Het thema van de Week van de Lentekriebels 2019 is ‘Ik wil het graag weten - heb je me alles al verteld?’ Kinderen hebben veel vragen over relaties en seksualiteit. Als je in de klas aansluit op de vragen die kinderen hebben kun je hen relationele en seksuele vorming geven die aansluit bij hun behoeften en belevingswereld.

Waarom aandacht voor dit thema in de klas?

De klas is een goede plek om dit soort vragen te beantwoorden. Door in te gaan op de vragen die kinderen hebben laat je zien dat seksualiteit een normaal onderwerp is waar openlijk over gesproken mag worden.

Relationele en seksuele vorming op jonge leeftijd draagt bij aan de seksuele ontwikkeling van het kind en een positieve seksualiteitsbeleving. Het bevordert het welzijn en de seksuele gezondheid. Door in te gaan op de vragen van kinderen laat je zien dat kinderen met vragen en problemen bij de leerkracht terecht kunnen.

Een algemene reden om aandacht te besteden aan relaties en seksualiteit in het algemeen is dat sinds 2012 het thema seksualiteit is opgenomen in de kerndoelen van het onderwijs. Basisscholen zijn daardoor ook verplicht aandacht te besteden aan dit onderwerp. 

Terug naar

Thema 2019: Ik wil het graag weten

Scroll
naar beneden