Waarom aandacht voor dit thema?

Het thema van de Week van de Lentekriebels 2018 is Anders?! We besteden aandacht aan diversiteit. Dit is een breed thema en gaat over seksuele diversiteit, gender, verschillende religies en culturen. Maar ook over ziekte en beperking. Iedereen is daarin uniek. Waarom is aandacht voor dit thema belangrijk in de klas?

Waarom aandacht voor het thema 'Anders?!'?

  • Iedereen krijgt vanuit de opvoeding andere normen en waarden mee. School is een van de eerste plekken waar leerlingen bewust worden van de verschillen tussen mensen. Het is goed om hier actief aandacht aan te besteden. Zo voelt iedereen zich welkom in de klas. 
  • Al op jonge leeftijd doen kinderen hun eerste ervaringen op met seksualiteit (het ontdekken van het lichaam, zoenen, de eerste seksuele gevoelens), hebben zij relaties, gaan ze vriendschappen aan en worden verliefd. Relationele en seksuele vorming op jonge leeftijd draagt bij aan de seksuele ontwikkeling van het kind en een positieve seksualiteitsbeleving. Het bevordert het welzijn en de seksuele gezondheid.

  • Door op een respectvolle wijze aandacht te hebben voor (seksuele) diversiteit in het basisonderwijs, worden homo-, biseksuele of transgender gevoelens ondersteund. Dit draagt bij aan een prettig en veilig school- en leefklimaat. 
  • Door aandacht te hebben voor verschillen tussen gezinnen, wordt leerlingen van jongs af aan geleerd dat er verschillen mogen bestaan op het gebied van opvoeding, religie, normen en waarden.
  • Kinderen kunnen al vanaf jonge leeftijd het gevoel hebben dat zij ‘anders’ zijn. Vanaf het tiende jaar kunnen gevoelens en fantasieën ontstaan van seksuele aantrekking tot iemand van hetzelfde geslacht. Dat gevoel anders te zijn kan een terughoudende werking op het kind hebben. Daarom is het belangrijk voor kinderen om te weten dat gevoelens voor iemand van hetzelfde geslacht volkomen normaal en gezond zijn.
  • Sinds 2012 zijn de thema’s seksualiteit en seksuele diversiteit opgenomen in de kerndoelen van het onderwijs. Basisscholen zijn verplicht aandacht te besteden aan deze twee onderwerpen. 

Terug naar: 

Scroll
naar beneden