Wat vertel je de klas?

Kinderen willen alles weten, maar wat moet hen in de klas verteld worden? Seksuele vorming heeft duidelijke doelstellingen om kinderen en jongeren te ondersteunen bij een gezonde seksuele ontwikkeling en hen leren seksueel verantwoorde keuzes te maken. Daar leest u op deze pagina meer over.

De meeste kinderen op de basisschoolleeftijd zijn nog niet seksueel actief. Ze zien echter wel beelden over seksualiteit, zijn nieuwsgierig en gaan relaties aan. Het is belangrijk kinderen al op jonge leeftijd hierin te begeleiden en voor te bereiden op latere (seksuele) contacten.

  • Hier beschrijven wij wat de doelen van seksuele vorming zouden moeten zijn.
  • Hier vindt u informatie over onze lespakketten: wat kunt u verwachten en hoe kunt u de pakketten het beste inzetten?

Waar te beginnen?

  • Hoe te beginnen met het lesgeven over seksuele en relationele vormgeving? Dat leest u hier.
  • Belangrijke tips: begin de Week van de Lentekriebels door te kijken wat uw leerlingen al weten en welke vragen zij nog hebben. Hiervoor kunt een mindmap maken of de leerlingen woorden die zij kennen op het bord laten schrijven. U kunt de leerlingen ook anoniem antwoord op vragen laten geven, bijvoorbeeld met de vragenbox. Stel bijvoorbeeld de volgende vragen om erachter te komen wat uw leerlingen al weten:

- Welke woorden hebben te maken met verliefdheid?
- Welke woorden horen er volgens jou bij relaties?
- Welke woorden hebben te maken met de puberteit?
- Welke woorden horen er bij zwangerschap?
- Welke woorden hebben te maken met seks?

Welke vragen kunt u verwachten? 

Speciaal voor deze week hebben we 20 vragen van kinderen opgesteld en onze liefdesexpert Elsbeth Reitzema geeft hierop antwoord. Daarnaast vindt u op deze website een aantal situaties die zich kunnen voordoen in de klas

Vragenbox

Leraren vanaf middenbouw basisonderwijs kunnen in de klas de vragenbox neerzetten. Hiermee kunt u inspelen op wat er leeft onder de leerlingen en seksualiteit bespreekbaar maken.

Leestip voor kinderen

Vanaf je tiende kun je ongeveer in de puberteit komen en verandert er van alles in je lichaam, van buiten en van binnen. Op www.pubergids.nl lees je er alles over! Of download de papieren pubergids.

Terug naar

Thema 2019: Ik wil het graag weten

Scroll
naar beneden