Individueel en in teamverband werken

Op Hogeschool Inholland leren studenten niet alleen hoe ze zelf les kunnen geven over seksualiteit. Er is ook aandacht voor wat een school kan doen aan een gezamenlijke aanpak.

Soms worden studenten té enthousiast, dan willen ze leerlingen met problemen individueel advies geven. Ik benadruk dat ze het niet zelf moeten oplossen, maar altijd moeten doorverwijzen.

Lilli-Jan Rohof
docent biologie, Inholland Amstelveen

Voortplanting en seksualiteit

In het eerste jaar volgen studenten een module van zeven weken over voortplanting en seksualiteit. Vijf lessen (van twee uur) gaan over sociaal-culturele aspecten van seksualiteit, twee gaan meer technisch over de voortplanting. In de eerste lessen wordt er ook aandacht besteed aan hoe studenten zelf over seksualiteit denkenen hun eigen grenzen kunnen aangeven tijdens de les. Ook worden manieren behandeld waarop je een veilig klimaat kunt scheppen in de klas en hoe je dit thema introduceert.  Daarna bespreken ze vier thema's waar studenten in de praktijk mee te maken kunnen krijgen:

  1. seksueel misbruik
  2. tienerzwangerschappen
  3. multiculturaliteit
  4. homoseksualiteit

Als praktijkopdracht maken de studenten zelf een lessenserie over thema's als homoseksualiteit, religie en cyberseks. 

De docenten maken gebruik van de handleiding Over seks gesproken. Deze komt ook op de verplichte boekenlijst voor de studenten te staan. Tijdens de les laten ze de studenten kennismaken met materialen als Girls' Choice, Boys R Us en de filmpjes van Leraar 24. 

Gezamenlijke aanpak sociale veiligheid

Vanaf het schooljaar 2016/2017 besteedt de opleiding in het tweede jaar aandacht aan sociale veiligheid, binnen het vak biologie en leefstijl. Seksualiteit is hier een van de onderwerpen. De focus ligt op een gezamenlijke aanpak binnen een school. De studenten gaan tijdens dit vak vooral met casussen uit de praktijk aan de slag. Ze hebben dan zelf ook al wat meer ervaring met situaties in de klas. 

Toepassing in de praktijk

Het vak voortplanting en seksualiteit volgen studenten al in het eerste jaar. Een nadeel is dat de meeste studenten op dat moment nog niet aan hun stage zijn begonnen. Daardoor is het lastig om de kennis en vaardigheden ook direct in de praktijk toe te passen. Wel komt het thema vaak tijdens hun stage later in het jaar aan bod. 

Tips

  1. Neem niet teveel hooi op je vork. Begin met de thema's die je zelf belangrijk vindt, en waarbij je je veilig genoeg voelt om ze te bespreken. 
  2. Overspoel je studenten niet in een keer met alle informatie. Kijk hoe ze reageren en stem de inhoud van je lessen af op de groep die je voor je hebt. 
  3. Besteed veel aandacht aan het creëren van een veilige sfeer. 
  4. Studenten hebben vaak blokkades en verschuilen zich achter de lesmethodes. Verken dan met hen waar ze in de praktijk tegenaan zouden kunnen lopen.

Materialen om te gebruiken

Scroll
naar beneden