studenten tijdens college

Omgaan met normatieve uitspraken

Studenten kunnen tijdens lessen soms normatief (volgens hun eigen normen) of veroordelend op elkaar reageren. Denk aan homo-negatieve uitlatingen of het afkeuren van bepaalde denkbeelden. Hoe gaat u daar mee om?

Sommige studenten waren wel eens negatief over homoseksuelen. Ik sprak hen daarop aan en vroeg ook andere studenten wat ze ervan vonden. Ik zei dat er veel diversiteit tussen mensen bestaat. Wat betreft seksuele oriëntatie maar ook qua sekse, leeftijd en culturele achtergrond. Ik vroeg: hoe gaan jullie hier straks in de praktijk mee om? Die vraag heeft hen echt aan het denken gezet.

Docente lerarenopleiding Biologie

studenten_lerarenopleiding_fontys_flickrCC_kennisland

Tips hoe om te gaan met normatieve uitspraken

  1. Sta stil bij wat er gebeurt; ontken de normatieve of veroordelende opmerking niet, maar gebruik deze als input voor het gesprek.
  2. Ga niet mee in welles-nietes discussies.
  3. Vraag door: wat bedoelt de student? Vraag andere studenten hoe zij er over denken. 
  4. Maak het persoonlijker, bijvoorbeeld door het stellen van vragen zoals: ‘Stel dat iemand iets kwetsends over jou zou zeggen …’, of ‘Wat als dit over je broer/zus wordt gezegd?’. 
  5. Probeer te objectiveren door kennis, bijvoorbeeld bevindingen uit onderzoek, aan te reiken.
  6. Laat zien dat er tussen mensen overeenkomsten en verschillen kunnen bestaan met betrekking tot een aantal aspecten. Denk bijvoorbeeld aan: sekse, seksuele oriëntatie, leeftijd, cultuur en religie, mensen zonder en met een beperking.  
  7. Geef aan dat persoonlijke opvattingen niet goed of fout zijn; iedereen mag die hebben. Maar in je latere beroep gaat het om je houding en handelen als professional. Als dit botst met persoonlijke opvattingen, is het zaak om van tevoren te bedenken hoe je daarmee denkt om te gaan.  
  8. Laat zien hoe je respectvol met elkaar kunt omgaan en wees een rolmodel voor de studenten. Op die manier laat u studenten zien hoe zij in hun latere beroepsuitoefening als leraar kunnen omgaan met dergelijke situaties. 

Meer tips voor omgaan met normatieve uitspraken in de klas vindt u op monitorlerensignaleren.nl.

Scroll
naar beneden