studenten tijdens college

Ongemakkelijke klas

Studenten kunnen het thema seksualiteit soms lastig vinden. Ze voelen zich verlegen, of ze voelen schaamte of weerstand. Dit uit zich soms in stil worden, terugtrekken of juist provoceren. Hoe gaat u daarmee om?

"De hele klas bleef stil en zat wat apathisch te kijken toen ik zei dat we het over seksualiteit en seksuele vorming gingen hebben. Ik heb toen gezegd dat het gaat om een thema dat best privé is en waar niet iedereen even makkelijk over praat. Ik heb de studenten toen Sense.info laten zien en gevraagd wat zij daarvan vonden. Op de een of andere manier brak dat het ijs."

Docent lerarenopleiding Biologie

VO_meisje_flickrCC_Jborsboom

Een aantal tips hoe om te gaan met een ongemakkelijke klas

  1. Bespreek dat verlegenheid en schaamte een rol kunnen spelen bij lessen over seksuele vorming. Seksualiteit is niet voor iedereen een even vanzelfsprekend thema om over te praten. 
  2. Bespreek het belang en de relevantie van het onderwerp voor aankomende leraren en laat zien welke rol zij hier zelf in kunnen spelen. U kunt dit onderbouwen met gegevens uit Seks onder je 25e, een onderzoek naar de seksuele gezondheid van jongeren tussen de 12 en 25 jaar.  
  3. Laat studenten in groepjes aan het werk gaan. Doe in eerste instantie doe-opdrachten en bewaar discussie- of meningsvormingsopdrachten voor een later moment. 
  4. Vertel de studenten dat ze in de lessen kunnen oefenen met het thema, dit ter voorbereiding op de latere onderwijspraktijk.
  5. Trek parallellen tussen reacties van studenten en reacties van leerlingen in het voortgezet onderwijs bij lessen over seksuele vorming.
Scroll
naar beneden