Aan de slag met de Gezonde School

Een Gezonde School betekent dat u per gezondheidsthema aandacht besteedt aan beleid, educatie, signalering en omgeving. Lees hoe het Astrum College dit heeft aangepakt bij relaties en seksualiteit.

Het Astrum College (onderdeel van ROC A12) is de eerste mbo-instelling die het vignet Gezonde School, themacertificaat relaties en seksualiteit heeft behaald. Dat betekent dat het Astrum College aandacht besteedt aan 4 pijlers van de Gezonde School: beleid, educatie, signalering en omgeving.

Eigenlijk was het niet lastig. We hebben gewoon opgeschreven wat we al doen als school.

 
Renske Postuma
Docent Burgerschap

Visie & beleid

Het Astrum College heeft een visie en beleid opgesteld rondom relaties en seksualiteit. Het thema wordt voornamelijk behandeld binnen het vak Loopbaan en Burgerschap. Hierdoor worden alle studenten bereikt. Wat staat er in deze visie? Onder andere: 

  • "In onze school heerst een open sfeer op het gebied van relaties en seksualiteit. We vinden het belangrijk dat iedereen zich thuis en veilig voelt en dat er open gecommuniceerd kan worden over dit onderwerp."
  • "Studenten in het mbo ontdekken hun seksualiteit en seksuele normen en zijn in veel gevallen nog kwetsbaar door een gebrek aan kennis. Onze school wil hen stimuleren na te denken en kennis op te doen over seksualiteit en relaties, zodat zij hun grenzen kunnen bewaken en zelfstandig keuzes kunnen maken die leiden tot respectvolle relaties en veilige, prettige seksuele contacten. Wij willen hen de kans geven hun problemen op tijd aan te kaarten en indien nodig de weg wijzen naar hulp en advies."

Educatie

  • Alle docenten Burgerschap hebben van de GGD een training gekregen in het lesgeven over relaties en seksualiteit. In de week rondom Paarse vrijdag geven de docenten lessen over seksuele diversiteit met behulp van het lespakket Lang Leve de Liefde mbo.
  • Later in het jaar komt de GGD langs om flitsbezoeken te geven. Tijdens een flitsbezoek krijgen de studenten les over een bepaald thema. Ieder jaar wordt een ander thema gekozen. Vorig jaar gingen de voorlichtingen over SOA, volgend jaar mogelijk over anticonceptie.
  • Ten slotte is er ook ieder jaar een health event. Tijdens dit health event worden ook workshops gegeven over relaties en seksualiteit. 

Signalering

Door gebruik te maken van Testjeleefstijl gaat de school na hoe het gaat met de seksuele gezondheid van de studenten. Ook heeft het Astrum college een duidelijke zorg- en signaleringstructuur.

Omgeving

De school heeft een goede samenwerking met de GGD en Sense. De GGD geeft o.a. trainingen aan docenten en voorlichting aan studenten tijdens de flitsbezoeken.

“We hebben eerder een aanvraag gedaan voor het themacertificaat Welbevinden. Tussen de twee themacertificaten zitten een aantal raakvlakken. Toen we ons verder gingen verdiepen bleek dat wij ook al aan een hoop criteria voor het themacertificaat relaties en seksualiteit voldeden.”

Aldus Renske Postuma.

Tips voor andere scholen

Ook een themacertificaat relaties en seksualiteit aanvragen? Renske Postuma heeft een aantal tips:

  • Als school doe je al veel meer dan je denkt! Zorg ervoor dat alles wordt opgeschreven.
  • Probeer wat er al gebeurt ook structureel te maken.

Lees meer

Scroll
naar beneden