Botsende normen en waarden

Studenten kunnen uiteenlopende opvattingen, normen en waarden over seksualiteit hebben door hun achtergrond, cultuur, religie of milieu. Soms leidt dit tijdens de les tot heftige discussies of uitlatingen. Hoe leidt u dit in goede banen?

Stel een aantal basisregels op

 • Begeleid het gesprek en voorkom heftige discussies.
 • Creër een veilige sfeer in de klas.

Betrek alle studenten

Er kunnen studenten in de klas zitten die het lastig vinden om openlijk over seks te praten met elkaar of met jongeren van het andere geslacht. 

 • Respecteer dat het voor studenten lastig kan zijn om hierover te praten. Zeker studenten die dit van huis uit niet gewend zijn. 
 • Benadruk dat de meeste mensen ooit in hun leven seks hebben en dat het goed is om je daarop voor te bereiden. Hierdoor kun je ervoor zorgen dat de seks fijn en veilig is op het moment dat je eraan toe bent. 
 • Seksuele vorming gaat ook over gevoelens. Studenten kunnen al ervaring hebben met verliefdheid, zoenen of strelen.
 • De lessen zijn onderdeel van het onderwijs voor deze opleiding en het vak Gezondheid of Burgerschap. Voor sommige opleidingen zijn ze belangrijk voor de beroepscompetenties. 
 • Het kan helpen als de student niet over zichzelf hoeft te praten maar over een ‘ander’. U kunt bijvoorbeeld een casus inbrengen en vragen wat de student zou doen in die situatie.
 • Wijs de studenten op de internationale seksuele rechten, ondertekend door 140 landen. 

Oordeel niet

 • Bewaak dat er onderling respect is voor de verschillende opvattingen en meningen zolang deze niet kwetsend zijn voor de ander. U kunt hierin zelf het goede voorbeeld geven. 
 • Stimuleer dat studenten vragen stellen aan anderen vanuit nieuwsgierigheid.
 • Veroordeel geloofsopvattingen of de opvoeding of mening van ouders niet. Als studenten bijvoorbeeld zeggen: ‘mijn moeder vertelde me dat het maagdenvlies altijd bloedt bij een ontmaagding’, zeg dan niet dat dat onzin is. Vertel over het ontstaan van inzichten: ‘In de tijd dat jouw moeder hier informatie over kreeg, was er nog niet zo veel bekend over het maagdenvlies, intussen weten we meer door allerlei onderzoeken.’

Verdoezel verschillen niet

 • Ga in op de verschillen tussen studenten. Laat studenten op elkaar reageren en laat juist ook studenten met andere meningen aan het woord. Zo wordt duidelijk dat er verschillende meningen zijn.
 • Vraag door met open vragen en verbreed zo nodig naar andere studenten, andere situaties, andere geloofsopvattingen en andere invloeden (bv. van cultuur, opvoeding).

Vermijd discussies over religieuze voorschriften

 • Grijp in als de les dreigt te verzanden in een discussie over (de interpretatie van) religieuze regels en voorschriften. 
 • Beëindig de discussie wanneer dit nodig is. Bijvoorbeeld: ‘Het is duidelijk dat we hierover van mening verschillen, dat kan. Je punt is duidelijk, nu gaan we verder met de les.’ Het is belangrijk om hierbij afstand te houden en niet afwijzend te reageren. 

Meer informatie

Scroll
naar beneden