Homonegatief gedrag

Vooroordelen worden af en toe zeer agressief geuit. Jongeren kunnen te maken krijgen met scheldpartijen, intimidatie of uitstoting. Soms zeggen studenten dat homoseksualiteit in hun cultuur niet bestaat. Hoe gaat u hiermee om in de lessen?

Laat kwetsende meningen en vooroordelen niet zomaar passeren

  • Negeer kwetsende meningen en oordelen niet. Reageer direct hierop en leg uit waarom u geen discriminerende opmerkingen toestaat.
  • Maak de impact van een opmerking duidelijk door te vragen: ‘Hoe zou je het zelf vinden als er iets kwetsends over jou wordt gezegd?’
  • Benoem het als studenten vooroordelen hebben over homoseksuele mannen en/of lesbische vrouwen of in stereotypes spreken (bijvoorbeeld de nichterige homoman met wie je leuk kan winkelen of de mannelijke lesbienne). Ga in op de aanleiding en gevolgen van vooroordelen. Benadruk steeds dat er veel diversiteit is onder homoseksuelen, net als onder heteroseksuelen. 
  • Zoom niet alleen in op verschillen tussen hetero’s en homo’s, maar benadruk juist de overeenkomsten, bijvoorbeeld als het gaat om verliefd worden.
  • Beëindig zo nodig een verhitte discussie bijvoorbeeld: ‘Het is duidelijk dat we hierover van mening verschillen, dat kan. Jullie punt is duidelijk, nu gaan we verder met de les.’ Het is belangrijk om hierbij afstand te houden en niet afwijzend te reageren. 
  • Leg uit dat er universele mensenrechten bestaan die door 140 landen zijn ondertekend. Hierin staat het recht dat ieder zichzelf mag zijn, ongeacht seksuele oriëntatie. Daarom is in veel landen discriminatie van homoseksuelen verboden én strafbaar. 

Stimuleer zelf nadenken

  • Zoek bij het bespreken van homoseksualiteit aansluiting bij onderwerpen die alle jongeren aanspreken. Jongeren vinden het bijvoorbeeld belangrijk om zichzelf te kunnen zijn, maak duidelijk dat dit ook geldt voor homojongeren. 
  • Biedt jongeren achtergrondinformatie aan en laat ze ook kennis maken met andere meningen, zelfs binnen dezelfde cultuur of hetzelfde geloof. 

 

Scroll
naar beneden