Ongewenst gedrag tijdens de les

Het komt voor dat studenten tijdens de les storend machogedrag gaan vertonen, andere studenten uitlachen of provocerende, kwetsende uitspraken doen (‘Homo’s moeten dood’, ‘Ik wil neuken’). Deze tips kunnen u helpen:

  1. Laat de studenten via een woordspin zeggen wat in hen opkomt of geef ze twee minuten om negatieve woorden te noemen. Maak daarna afspraken over het taal-/woordgebruik voor de rest van de les. 
  2. Negeer dit gedrag niet, want dan lijkt het alsof u dit gedrag toestaat. Dat creëert onrust en onveiligheid, wat escalerend kan werken. 
  3. Probeer te achterhalen waarom iemand zich zo gedraagt. Wees hierbij nieuwsgierig in plaats van afkeurend. Het kan zijn dat studenten terugkrabbelen bij doorvragen en zeggen dat ze maar wat roepen. Dan is het goed dat de klas dit weet.
  4. Soms zijn deze uitspraken provocerend bedoeld. In dat geval kan humor of overdrijven beter werken dan de betreffende student serieus aanspreken. 
  5. Als er één of enkele studenten zijn die onrust veroorzaken, haal ze dan uit elkaar en/of geef ze een taak (bijvoorbeeld tijd bewaken, notuleren). 
  6. Vraag aan de andere studenten wat zij van de opmerking of het gedrag vinden. En vraag of iemand hierop wil reageren. 
  7. Geef een waarschuwing als uw aanpak niet helpt. Tolereer het gedrag niet. Stuur de student zo nodig de les uit en noteer hem/haar als afwezig. 

 

Scroll
naar beneden