Aan de slag

Er zijn verschillende manieren om met seksuele vorming aan de slag te gaan. Dit kan door een lespakket te gebruiken of door met een licht onderwerp te starten zoals relatievorming of verliefdheid. Hieronder een aantal tips.

1. Sluit aan bij de behoeften van jouw studenten

Het is belangrijk om in lessen aan te laten sluiten bij de leefwereld en interesses van studenten. Inventariseer wat ze zelf doen om aan hun kennis en informatie te komen, check of ze de weg weten naar de online seksvraagbaak Sense.info of vraag studenten een top tien van thema’s te maken waar ze meer over zouden willen weten.

2. Bepaal de doelen van de lessen

Je kan in lessen aan verschillende doelen werken. Wil je dat studenten meer kennis of juist bepaalde waarden en normen ontwikkelen? Of wil je studenten ondersteunen in het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden? Voor een gezonde en veilige seksuele ontwikkeling is het van belang om op meerdere niveaus in te steken en hier de juiste werkvormen voor in te zetten.

3. Ken jezelf

Voordat je start met relationele en seksuele vorming, is het goed om stil te staan bij jouw eigen opvattingen, normen en waarden over relaties en seksualiteit, homoseksualiteit, seks voor het huwelijk, anticonceptiegebruik en seksuele activiteit van jongeren. Persoonlijke opvattingen zijn ondergeschikt aan het professionele handelen. 

4. Kies materialen en werkvormen

In de meeste lespakketten staan goede tips en werkvormen om les te geven. Er is uiteenlopend lesmateriaal beschikbaar maar de kwaliteit verschilt. Kies bij voorkeur lesmateriaal dat erkend is door het Centrum Gezond Leven of waarvan je weet dat dit effectief, goed onderbouwd of positief geëvalueerd is. Veel lesmaterialen kan je flexibel inzetten. Belangrijk is vooral dat studenten participeren en actief betrokken worden bij de lessen. Het is aan de docent om de opdrachten, discussies en groepsgesprekken te faciliteren en goed te leiden.

Laagdrempelige start met seksuele vorming
Lees hieronder een aantal suggesties om het thema op een laagdrempelige manier te bespreken in de klas:

 1. Begin met een licht thema zoals relaties en verliefdheid en bouw het langzaam op richting moeilijker onderwerpen zoals seksuele dwang of homoseksualiteit en de negatieve reacties daarop. Op de website van Lang Leve de Liefde staan 20 lessen waar je een keuze uit kunt maken. Voer de les zoveel mogelijk uit zoals beschreven. Dit vergroot de effectiviteit.
 2. Grijp de actualiteit of een vraag in de klas aan voor een thema, bijvoorbeeld binnen het vak Burgerschap, onderdeel gezonde leefstijl.
 3. Aanleiding kan bijvoorbeeld een nieuwsitem over sexting zijn of een incident op school waarbij een homoseksuele student werd uitgescholden. Start naar aanleiding daarvan een gesprek of discussie in de klas. Zo kan je met de studenten kijken aan welke thema’s, informatie of tools behoefte is.
 4. Stel een aantal kennisvragen en laat studenten informatie zoeken op sense.info.
 5. Speel het carousselspel Rond je seksualiteit. Met dit vragenspel kan je studenten op een veilige en laagdrempelige manier leren praten over hun waarden en normen en een discussie in de klas op gang brengen. Het spel bevat kaarten met vragen als: ‘Stel je bent zwanger, terwijl je dit niet wilt. Wat zou je dan doen?’
 6. Vraag studenten rechtstreeks welke behoeften en wensen ze hebben
 7. Inventariseer wat ze zelf doen om aan hun kennis en informatie te komen. Check of ze de online seksvraagbaak Sense.info kennen en vraag hen een top tien van thema’s te maken waar ze meer over willen weten.
 8. Nodig een Sense- of GGD-medewerker uit om voorlichting te geven over soa, anticonceptie of seksueel gezonde leefstijl. Naar aanleiding van deze voorlichting kan je in de eigen les een discussie houden met de leerlingen.

Wij geven momenteel binnen burgerschap (mbo niveau 2) les over de verhoudingen tussen man/vrouw, het aangeven van grenzen, SOA'S, zwangerschap. Dit doen we aan de hand van de lesmethode burgerschap. Omdat wij les geven aan cultureel diverse klassen willen wij studenten in de toekomst met elkaar in gesprek laten gaan, bijvoorbeeld aan de hand van een spel.
Docent Mbo

5. Vraag feedback aan de studenten

Vraag aan jouw studenten hoe ze de les vonden. Leuke lessen blijven namelijk beter hangen en je kunt er zelf ook van leren!

Meer informatie

 • Lesmethode Lang Leve de Liefde: Het lespakket voor het MBO bestaat uit een online databank voor docenten met een uitgebreid aanbod van lessen, workshops en aanvullend beeldmateriaal met betrekking tot seksuele gezondheid, geschikt voor gebruik voor alle leerniveaus in het MBO.
 • Rond je seksualiteit: Een carrouselspel waarmee leerlingen in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs en mbo met elkaar leren praten over hun waarden en normen ten aanzien van relaties en seksualiteit.
 • Burgerschapmbo.nl: website van het Netwerk burgerschap mbo waarop verschillende (praktijk)voorbeelden van o.a. lessen, projecten en opdrachten uit het mbo beschikbaar zijn, ook op het gebied van seksuele vorming.
 • Sense.info: website voor jongeren waar ze terecht kunnen met vragen over seksualiteit. 
Scroll
naar beneden