Afstemming binnen het mbo

Welke ingang of aanpak u ook kiest: stem altijd af met andere collega’s van uw afdeling of vakgroep. Zorg ervoor dat u van elkaar weet welke thema’s en lessen worden behandeld in welke leerjaren en leerniveaus.

Vertel collega’s, zoals de docent burgerschap, loopbaanbeleider of zorgcoördinator, hoe de studenten op de lessen reageerden en wat nog extra aandacht behoeft. 

Bekijk op SLO (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling) het leerplankader Relaties en seksualiteit of de richtlijn seksuele vorming. Hier ziet u welke thema’s relevant zijn voor verschillende leeftijdsgroepen en welke competenties hierbij gewenst zijn. Het mooiste is natuurlijk als u seksualiteit in het gehele schoolbeleid weet te integreren. U kunt hiervoor gebruik maken van bestaande effectieve lesmaterialen of van de Richtlijn seksuele en relationele vorming. Ook kunt  u een schoolbreed plan van aanpak opstellen volgens de Gezonde School- aanpak of aansluiten bij de dimensie vitaal burgerschap in het burgerschapsonderwijs.. 

Meer informatie 

Scroll
naar beneden