Veilige sfeer creëren

Hieronder vindt u tips om een veilige sfeer in de klas te creëren.

 1. Plan de les(sen) het liefst niet aan het begin van het schooljaar in, maar later, als u de klas beter kent en de studenten elkaar.
 2. Bekijk filmpjes ter voorbereiding op de les(sen). Bijvoorbeeld op de website van Lang Leve de Liefde, waarin andere docenten laten zien hoe zij het aanpakken.
 3. Maak afspraken met de klas zoals: lach elkaar niet uit, bewaak je eigen grenzen, laat elkaar uitpraten en welke woorden gebruik je. 
 4. Wees u van tevoren bewust van uw eigen opvattingen, waarden en normen over relaties en seksualiteit.
  Realiseer dat studenten soms andere opvattingen hebben. Stel u niet te normatief op, maar nodig studenten uit met elkaar in gesprek te gaan en leer hen zelf verantwoorde keuzen te maken.
 5. Geef zelf het goede voorbeeld.
  U zet de toon door zelf een open en respectvolle houding te hebben en uw eigen grenzen te respecteren. U hoeft persoonlijke informatie niet met uw studenten te delen. 
 6. Corrigeer of spreek studenten aan als ze niet respectvol op anderen reageren en zich niet aan de afspraken houden. 
 7. Werk eventueel in kleine subgroepen en behandel niet alles plenair. 
 8. Laat studenten bij opdrachten over gevoelige onderwerpen zelf groepjes maken.
 9. Geef aan dat studenten altijd bij u, of een van uw collega's, terecht kunnen met vragen of problemen.
Scroll
naar beneden