Afsluiting

Om jongeren goed te begeleiden in hun relationele en seksuele ontwikkeling, blijven de lessen ook na de Week van de Liefde belangrijk. In 2020 vindt de Week van de Liefde plaats van 10 t/m 14 februari.

Afsluiten en dan verder

Jongeren blijven nieuwsgierig, ontwikkelen zich verder en hebben vragen over seksualiteit. Evalueer wat goed ging en wat er beter kon. We geven hier informatie en tips om relationele en seksuele vorming structureel in te bedden in het schoolplan.

 

Evalueer de week voor een goed vervolg

Om een goed vervolg te geven aan de Week van de Liefde is het belangrijk met het hele team de projectweek te evalueren.

Vragen die u kunt stellen bij de evaluatie

  • Wat waren de reacties van de studenten?
  • Hoe hebben de docenten de lessen ervaren?
  • Welke onderwerpen behoeven meer aandacht?
  • Voelen de docenten zich voldoende toegerust of hebben ze extra ondersteuning nodig?
  • Wat is de belangrijkste opbrengst voor de school en de studenten?
  • Hoe belangrijk vinden we deze lessen voor studenten?
  • Hoe zou de Week een vervolg kunnen krijgen?
  • Hoe kunnen we aandacht voor dit thema ook verbinden met de visie of beleid van de school?

We zijn benieuwd hoe het ging!

Welke activiteiten waren een groot succes? Hoe reageren jongeren op de lessen? Wat vonden de jongeren bijzonder? Kortom wat heeft het de school en leerlingen opgeleverd? En welke leuke plannen heeft u in petto? Mail ons via weekvandeliefde@seksuelevorming.nl

Inbedden in het schoolplan

Op basis van deze evaluatie besluit u of en hoe relationele en seksuele vorming structureel ingebed wordt in het curriculum of schoolplan. Structurele aandacht heeft uiteindelijk veel meer effect dan ad hoc activiteiten.

Scroll
naar beneden