Achtergrondinformatie

Er zijn verschillende bronnen met meer achtergrondinformatie over kinderen en seksualiteit en seksuele vorming aan jonge kinderen.

Richtlijn seksuele en relationele vorming
De ‘Richtlijn seksuele en relationele vorming’ biedt een kader voor iedereen die kinderen wil ondersteunen bij een gezonde seksuele ontwikkeling. De brochure is een samenvatting van de richtlijn die door de Europese afdeling van de WHO is opgesteld, in samenwerking met de Bundeszentrale für gesuntheitliche Aufklärung. 

Leerplankader sport, bewegen en gezonde leefstijl 
In het leerplankader wordt per thema en leeftijdsgroep/onderwijstype beschreven wat aan bod dient te komen op school. De gekozen thema’s sluiten aan bij die van de Gezonde School-aanpak.

Van alle leeftijden
Dit boek gaat over de seksuele levensloop van de mens. De resultaten van het literatuuronderzoek laten zien dat seksualiteit op elke leeftijd een rol speelt.

Whitepaper Jeugd en seks online
Dit whitepaper gaat in op het zien van seksueel expliciete beelden (porno), de mate waarin kinderen en jongeren internet gebruiken als informatiebron, het maken en versturen van seksueel getinte berichtjes en beelden (sexting) en online kinderlokken (grooming). Ook wordt het belang van mediaopvoeding genoemd, en worden tips gegeven. 

Scroll
naar beneden