Doorlopende leerlijn seksuele vorming

In 2012 zijn ‘seksualiteit’ en ‘seksuele diversiteit’ opgenomen in de wettelijk verplichte kerndoelen voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. De kerndoelen bieden scholen een kader en geven vrije ruimte aan de invulling hiervan. Wilt u hulp bij de uitwerking van de kerndoelen naar lesdoelen? Lees dan de richtlijn seksuele vorming.

Doorlopende leerlijn seksuele vorming

De richtlijn seksuele vorming is gebaseerd op de internationale standaard voor seksuele vorming (World Health Organisation, Regional Office for Europe & BZgA) en vertaald naar de Nederlandse situatie. Het doel van een doorlopende leerlijn is dat er op een structurele manier seksuele vorming gegeven wordt. In de Richtlijn seksuele vorming zijn voor verschillende leeftijdsfasen (0-18 jaar) doelen voor seksuele vorming op het niveau van: kennis, attitude en vaardigheden onderscheiden. De volgende hoofdthema’s van complete seksuele vorming zijn hierin uitgewerkt:

  1. Lichamelijke ontwikkeling en zelfbeeld
  2. Voortplanting
  3. Relatievorming en seksuele diversiteit
  4. (Online) seksueel gedrag en seksuele weerbaarheid
  5. Veilige seks

Download bestaande leerlijnen voor seksuele vorming: 

Lesmaterialen

De meest gestelde vraag die wij krijgen is: welke lesmaterialen kan ik gebruiken om aan die doelen te werken? Elke school is natuurlijk vrij om zelf te kiezen uit het aanbod van lesmateriaal. Om u te helpen kiezen hebben we ‘overzichtskaarten’ gemaakt. Deze kaarten laten zien welke erkende lesmaterialen u kunt gebruiken in verschillende leerjaren in: het voortgezet onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Zodat de keuze voor erkende lesmaterialen makkelijker wordt en de onderlinge samenhang inzichtelijk is.

Download de overzichtskaarten

Databank Gezond Leven

In de overzichtskaarten zijn lesmaterialen opgenomen die in de databank van Gezond Leven op het niveau ‘eerste aanwijzingen voor effectiviteit’, ‘goed onderbouwd’ of ‘goed beschreven’ erkend zijn. In de volgorde van de lesmaterialen op de overzichtskaarten is hier rekening mee gehouden.

Let op: Nog niet alle lesmaterialen uit de databank van Gezond Leven zijn nu in dit overzicht te vinden. Rutgers en Soa Aids Nederland zullen nieuwe lesmaterialen op het niveau van ‘goed beschreven’ analyseren. De overzichtskaarten blijven dus onderhevig aan vernieuwing.

Onderscheid lesmateriaal en aanvullende materialen

In de overzichtskaarten is onderscheid gemaakt tussen ‘lesmateriaal’ en ‘aanvullende materialen’. Onder ‘lesmateriaal’ worden pakketten verstaan, die meerdere lessen bieden over complete seksuele vorming. De lessen volgen een bepaalde opbouw en sluiten aan bij de levensfase van de leerlingen. Aanvullende materialen zijn over het algemeen het best te gebruiken als aanvulling op een volledig lespakket. Je kunt hierbij denken aan films, spellen, een quiz of andere aanvullende materialen. De aanvullende materialen zijn vaak niet opgenomen of erkend in de databank van Gezond Leven

Meer weten?

  • Scholen die investeren in een structurele aanpak van seksuele vorming kunnen in aanmerking komen voor het themacertificaat Relaties en Seksualiteit, dat onderdeel is van het vignet Gezonde School.​
Scroll
naar beneden