Brugklassers (FlickrCC_hindrik_sijens)

Lesmethode Lang Leve De Liefde

In het leven van jongeren tussen de 12 en 18 jaar vinden belangrijke ontwikkelingen plaats op het gebied van seksualiteit en relaties. Met het lespakket kunnen docenten in de onder- en bovenbouw van het voortgezet onderwijs leerlingen ondersteunen bij het maken van gezonde keuzes in liefde, relaties, seksualiteit en veilig vrijen.

Lang Leve de Liefde is een lesmethode over liefde, relaties, veilig vrijen en seksualiteit voor het voortgezet onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en het MBO. Met deze methode worden leerlingen ondersteund in een prettige, veilige en gewenste seksuele ontwikkeling. Hiermee werken de leerlingen aan hun kennis, maar ook aan hun houding en vaardigheden ten aanzien van relaties en seksualiteit.

Lang Leve de Liefde - Onderbouw

De lesmethode van de onderbouw bestaat uit een leerlingenmagazine, een dvd, een e-learningomgeving voor leerlingen, een handleiding voor docenten en een website voor docenten ‘Lesgeven in de Liefde’. Er zijn twee versies van het leerlingenmagazine: een methode voor het vmbo, havo en vwo en één methode voor het praktijkonderwijs en vmbo-bb

Lang Leve de Liefde - Bovenbouw

Havo en vwo:
De lesmethode voor de bovenbouw is bedoeld voor leerlingen in de bovenbouw van Havo/Vwo (klas 4-5-6). Het lesprogramma is voor een deel lesstofvervangend (thema’s voortplanting, seksualiteit) en dekt ook een deel van de eindexamentermen Biologie voor Havo/Vwo (domein C2). Het programma maakt gebruik van de concept-context benadering. Er wordt veel gebruik gemaakt van interactieve werkvormen, deels online en deels klassikaal. Bekijk lesmethode

Praktijkonderwijs en vmbo:
Het lespakket ‘Herhalinsgmodule Lang Leve de Liefde’ is speciaal bedoeld voor bovenbouwleerlingen van praktijkonderwijs en vmbo. Er is extra aandacht voor preventie ongewenste tienerzwangerschap, tienerouderschap en abortus. Bekijk lesmethode

Special Toolkit L.O.V.E. Online

De Toolkit L.O.V.E. Online is een special bij het lespakket Lang Leve de Liefde Onderbouw voor praktijkonderwijs en vmbo.

 

Aanvullende lesmodules

  • ​De module Jij en de Media is bedoeld voor vmbo-leerlingen van 13 tot 15 jaar en bestaat uit een docentenhandleiding (gratis te downloaden) en een jongerenmagazine (voor €0.50). In twee lessen leren jongeren genuanceerder kijken naar media. Stereotyp gendergedrag en seksuele diversiteit komen ook aan de orde.
  • De module Wensen en Grenzen gaat over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat wil zeggen: seksueel gedrag dat over de subjectieve grens van één van de betrokkenen gaat. De module ‘Wensen en grenzen’ bevat een versie voor de onderbouw en een versie voor de bovenbouw van het praktijkonderwijs en VMBO BB.
  • Het Soa-practicum is een speciale module bij het lespakket Lang Leve de Liefde Onderbouw en is bedoeld om leerlingen op een leuke en praktische manier bewust te maken van de verspreidingssnelheid van bacteriën en het verspreidingsgevaar van bacteriële soa's.
  • Met de Lesbrief Seksuele Diversiteit kunt u aandacht besteden aan seksuele diversiteit en homoacceptatie bevorderen. De Lesbrief is een verdiepingsles bij het lespakket Lang Leve de Liefde Onderbouw (voor vmbo, havo en vwo).

Meer over deze lesmethoden 

Alle informatie over deze lesmethoden, materialen, films, downloads en bestellingen vindt u op de website van Langlevedeliefde.nl.

Meer weten?

Scroll
naar beneden